Tiedote

Suomen YK-liitto pitää Venäjän väliaikaista erottamista ihmisoikeusneuvostosta oikeana päätöksenä

YK:n yleiskokous äänesti eilen Venäjän väliaikaisesta erottamisesta ihmisoikeusneuvostosta äänin 93 puolesta ja 24 vastaan. 58 valtiota pidättäytyi äänestämästä. Suomi äänesti muiden länsimaiden kanssa puolesta.

Kuvakaappauskuva YK:n yleisistunnon videosta
Kuvakaappaus, Youtube/UN. 2022

YK:n yleiskokous äänesti eilen Venäjän väliaikaisesta erottamisesta ihmisoikeusneuvostosta äänin 93 puolesta, 24 vastaan. 58 valtiota pidättäytyi äänestämästä. Suomi äänesti muiden länsimaiden tavoin puolesta.

Ihmisoikeusneuvosto on YK:n tärkein ihmisoikeuksia käsittelevä elin ja sen tehtävänä on edistää ja suojella ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti. Euroopan unionin ja 11 muun maan esittämässä päätöslauselmassa nostettiin esiin ihmisoikeusneuvoston perustamisen ajalta oleva päätöslauselma 60/251 ja erityisesti sen kohta kahdeksan, jossa todetaan, että yleiskokous voi kahden kolmasosan enemmistöllä keskeyttää ihmisoikeusneuvoston jäsenoikeudet valtiolta, joka syyllistyy törkeisiin ja järjestelmällisiin ihmisoikeusloukkauksiin.

On täten selvää, ettei vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistynyt ja hyökkäyssodan aloittanut Venäjä voi jatkaa toimintaa neuvoston jäsenenä. Suomen YK-liitto pitää päätöstä tervetulleena. Päätös ei sulje Venäjää pois YK:sta eikä sulje ovea diplomatialta. YK:n toiminta vuoropuhelun mahdollistajana jatkuu. Päätös on kuitenkin viesti siitä, että ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta tulee kunnioittaa, ja että niiden törkeällä loukkaamisella on seurauksia.

Päätöslauselmaa vastaan äänesti ja äänestämättä pidättäytyi kuitenkin merkittävästi suurempi määrä valtioita kuin kahdessa aiemmassa Ukrainaa koskevassa yleiskokouksen äänestyksessä. Äänestyksestä pidättäytyneet maat kantoivat puheenvuoroissaan huolta siitä, ettei ihmisoikeusneuvoston asettama Ukrainan tutkimuskomissio ole vielä ehtinyt tekemään työtään ja pitivät päästöstä ennenaikaisena. Sen lisäksi oli havaittavissa kasvavaa polarisoitumista jäsenmaiden kesken. Vastaan äänestäneiden joukossa oli mm. Kiina, joka on tähän asti pidättäytynyt äänestyksissä, vaikka on lausunnoissaan ymmärtänyt Venäjän kantoja

 

YK-liitto pitää tärkeänä, että Ukrainassa tapahtuneista ihmisoikeusrikkomuksista saadaan kerättyä tarvittavat tiedot ihmisoikeusneuvoston tutkintakomission ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen työn tueksi. On välttämätöntä, että sodan tapahtumat tutkitaan perusteellisesti ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta vastaan rikkoneet saatetaan vastuuseen teoistaan.