Tiedote

Oletko sinä YK-nuorisodelegaatti 2023?

Allianssi ja YK-liitto hakevat aktiivista nuorisotoimijaa Suomen YK-nuorisodelegaatiksi vuodelle 2023. Delegaatin tehtävänä on toimia linkkinä Suomen nuorten ja YK:n välillä, edustaa nuoria YK:n yleiskokouksessa sekä osallistua tiedotus-, vaikuttamis- ja edustustoimintaan kotimaassa ja maailmalla. Delegaattien toimikausi on kaksi vuotta, 1.1.2023 – 31.12.2024. Haku päättyy 24.10.2022 klo 23.59.

Kaksi nuorta katsovat toisiinsa hymyillen. Pitävät käsissään värikkäitä kestävän kehityksen tavoitteiden kylttejä.
YK-nuorisodelegaatit Katri Leppälaakso (2021-2022) ja Hung Ly (2022-2023). Kuva: Allianssi

Suomen YK-liitto ja Allianssi hakevat YK-nuorisodelegaattia kahden vuoden toimikaudelle 1.1.2023 – 31.12.2024. Valittava nuori toimii vuoden 2022 YK-nuorisodelegaatin Hung Ly parina ns. junioridelegaattina.

YK-nuorisodelegaatteja on lähetetty YK:n yleiskokoukseen Suomesta jo vuodesta 1997. Kyseessä on ainutlaatuinen mahdollisuus edistää nuorten äänen kuulumista, päästä vaikuttamaan nuorten asioihin YK:ssa ja kasvattaa omaa kansainvälistä osaamistaan. Delegaatin tukena ovat Allianssin ja YK-liiton toimistot sekä luottamushenkilöt. Yhteistyötä tehdään läheisesti myös ulkoministeriön ja erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Nuorisodelegaatti sitoutuu osaltaan aktiivisesti edistämään Allianssin ja YK:n arvoja. Kyseessä on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa. Tehtävästä aiheutuvat matka- ja majoituskulut korvataan.

Hakijan kriteerit

Hakijan tulee olla nuori (18-28-vuotias), nuoriso- tai kansalaisjärjestöissä kokemusta hankkinut, kielitaitoinen, YK-asioista kiinnostunut ja niitä jo jonkin verran tunteva henkilö. Hänen tulee olla tehtävään koko ajaksi sitoutunut, esiintymistaitoinen ja hänellä tulee olla laajat viestintätaidot; kokemus sosiaalisesta mediasta ja tekstien kirjoittamisesta katsotaan eduksi.

Hakijoiksi toivotaan eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Toteutamme valintaprosessissa positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää.

YK-delegaatin paikkaa hakiessa hakija voi ilmoittaa teemapainopisteen, jota haluaa edistää omalla delegaattikaudellasi. Aiemmin delegaattien teemoja ovat olleet mm. mielenterveys, urheilu ja rauha, maahanmuutto sekä sukupuolittunut väkivalta ja tasa-arvo. YK-delegaatille järjestetään peruskoulutus YK:n rakenteista ja toiminnasta delegaattikauden alussa.

 • nuori (18 – 28 -vuotias)
 • tehtävään koko ajaksi sitoutunut ja
 • kotipaikka Suomessa

Menestyksekäs nuorisodelegaatin tehtävän hoitaminen edellyttää

 • halua oppia, kehittyä ja heittäytyä uusiin tilanteisiin
 • kiinnostusta ja jonkin verran tuntemusta tehtävään liittyvistä teemoista sekä instituutioista ja
 • kokemusta nuoriso- tai kansalaisjärjestöissä toimimisesta
 • halua ja kiinnostusta osallistaa muita nuoria
 • tehtävän priorisointia ja mahdollisuuden varata aikaa sen hoitamiseen
 • hyviä ajanhallinta- ja organisointitaitoja
 • hyvää kielitaitoa

Arvostamme myös

 • esiintymistaitoa
 • kokemusta ja osaamista sosiaalisen median käytöstä sekä
 • taitoa kirjoittaa tekstejä

Haku päättyy 24.10.2022 klo 23.59.

Liitä mukaan suomenkieliset liitteet:

 1. Motivaatiokirje (max. 1 x A4), jossa kerrot:
 • miksi haet paikkaa/paikkoja
 • miksi juuri sinä olisit hyvä nuorisodelegaatti
 • mitä haluaisit delegaattina tehdä
 1. Ansioluettelosi (max 1 x A4), josta tulee ilmi koulutuksesi ja kokemuksesi.
 2. Suosituskirje, mieluiten järjestöstä tai muulta taholta, jossa olet toiminut nuorena aktiivina.

Hakemuksia arvioidessa kokemukseksi lasketaan kaikki tehtävään liittyvä hyödyllinen kokemus, mukaan lukien vapaaehtoistyö, järjestötyö, harrastustoiminta, erilaiset kurssit ja koulun ulkopuolinen oppiminen sekä työkokemus. CV:stä tulisi käydä ilmi koulutuksen ja kokemuksen lisäksi muun muassa ikä, yhteystiedot sekä suositteleva taho. Pyydä suositus mieluiten järjestöstä, jossa olet toiminut ja liitä mukaan suosittelevasta tahosta yhteyshenkilön tiedot.

Suomen YK-liitto ja Allianssi valitsevat haastateltavat henkilöt. Lopullisen päätöksen valinnoista tekee Allianssin hallitus kokouksessaan 24.11.2022. Valituille henkilöille järjestetään tämän jälkeen perehdytystä tehtävään. YK-nuorisodelegaatti tekee yhteistyötä Allianssin muiden nuorisodelegaattien kanssa, osallistuu Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmän kokouksiin sekä tarvittaessa YK-liiton hallituksen kokouksiin.

Lisätietoja:

Tässä blogissa Katri Leppälaakso jakaa ajatuksiaan nuorten asemasta 76 vuotta täyttävässä YK:ssa ja pohtii, miten YK-nuorisodelegaattina toimiminen on vastannut hänen odotuksiaan.

Allianssin nuorten kansainvälisen osallisuuden asiantuntija Laura Lamberg (laura.lamberg [ät] alli.fi), +358 44 493 9629

Allianssin nettisivut.

Suomen YK-liiton globaalikasvatuksen koordinaattori Heidi Saarinen (heidi.saarinen [ät] ykliitto.fi).