Tiedote

Itä-Saamen atlas vuoden kirja Yhdysvalloissa

Itä-Saamen atlas (Eastern Sámi Atlas) on voittanut Vuoden kirja -palkinnon Yhdysvalloissa. Vaikutusvaltainen kansainvälisen rajaseutututkimuksen seura (Association of Borderlands Studies) palkitsi itäsaamelaisten perinnettä, ympäristöä ja  kulttuuria käsittelevän kirjan kultaisella palkinnollaan. Kirjan uusi tutkimusmalli tukee saamelaisten kulttuurin ja perinteen elvyttämistä.

Kirja julkaistiin alun perin vuonna 2011, korjattu toinen painos vuonna 2013. Atlaksen tuottamista on tuettu Suomen YK-liiton Kansalaisyhteiskunnan kapasiteetinrakennus -hankkeen puitteissa.

Itä-Saamen atlas on 11 vuoden Kuolan niemimaalla ja Suomen kolttasaamelais-alueilla tehdyn tutkimustyön tulos. Se on ensimmäisiä Suomessa julkaistuja kirjoja, jossa sovellettiin yhteisöpohjaista tieteellistä metodia. Käytännössä tämä tarkoitti, että mukana olleet saamelaisyhteisöt asetettiin kanssatutkijoiksi prosessin aikana. Saamelaiset ovat olleet teoksen joka vaiheessa mukana.

Tuloksena on 334-sivuinen neliväri- ja mustavalkokuvin kuvitettu englanninkielinen teos, jossa oli yli 60 karttaa. Mukana on myös lauluja, runoja, maalauksia ja muuta saamelaista kulttuuria. Tutkimuksessa on hyödynnetty etnografisia aineistoja, aiempia tutkimuksia, laajoja kenttämatkoja vuosien 1999–2010 aikana sekä saamelaisten omaa näkökulmaa. Suurin osa aineistosta on ennen julkaisematonta.

Kirjan pääkirjoittajat Tero ja Kaisu Mustonen ovat kansainvälisesti tunnettuja arktisen alkuperäiskansatutkimuksen kärkinimiä. Itä-Saamen atlas kertoo Saamenmaan itäosista tavalla, jota ei ole ennen koettu. Pitkään tuntematon Kuolan niemimaan saamelaisten maankäyttö ja perinne saavat sijansa. Samoin nykyajan ilmiöitä, kuten obshina -heimoyhteisöiden aikaa ja kansainvälisten kaivosyhtiöiden tulemista Kuolan erämaaosiin käsitellään ensi kertaa. 

Kansainvälinen rajaseutututkimuksen seura toteaa perusteluissaan, että:
”Itä-Saamen atlas valittiin kultaisen palkinnon saajaksi, koska se on ainutlaatuinen ja rikas tutkielma saamelaisesta kulttuurista ja historiasta rajat ylittävässä kehyksessä. Kirjan taustalla on laajamittainen yritys elvyttää, dokumentoida, koota ja kertoa saamelaisten elämästä ja kokemuksista uudella tavalla. Kirja on esimerkillinen syväetnografian, maantieteellisen analyysin ja synteesin avulla saatavasta kuvasta, joka rajaseutuihin ja kulttuurien kohtaamiseen liittyy globalisaation aikakaudella. Itäsaamelainen atlas on merkittävä saavutus rajatutkimuksen piirissä ja toimii mallina vastaaville kulttuurien ja rajojen tarkasteluille.”

Kirjan tekijät vastaanottavat palkinnon Yhdysvalloissa. Myös Suomessa Itäsaamelainen atlas on voittanut useita palkintoja. Se sai Kalevala -seuran ”Kekrinpäiväpalkinnon” sekä ”Vuoden kolttasaamelainen” -palkinnon vuonna 2011. Tavoitteena on julkaista atlas suomeksi, venäjäksi ja saameksi lähivuosina. Kirjan julkaisija OSK Lumimuutos on voittoa tavoittelematon osuuskunta, jonka tehtävänä on edistää pohjoisten alueiden luontaistalouksia ja alkuperäiskansakulttuureja. Se perustettiin vuonna 2000.

Lisätietoja:
Tutkijatohtori Tero Mustonen, tero(at)lumi.fi, puh. 040 737 2424