Energia ja öljyriippuvuus: minkä pitää muuttua?

Tässä podcast-jaksossa käsitellään fossiilisista polttoaineista irtautumista erityisesti öljyriippuvuuden näkökulmasta. Podcast on osa Suomen YK-liiton tuottamaa sarjaa, jossa keskustellaan kestävästä kehityksestä.

Valokuva podcastin juontajasta ja puhujista
Kuva: Tuomas Finne / Työväen Sivistysliitto.

Öljyllä on keskeinen asema teollisessa yhteiskunnassa. Öljyn polttoa voidaan verrata teollisen yhteiskunnan ja globalisoituneen maailman verenkiertoon. Sen päälle on rakentunut nykyinen talousjärjestelmä ja se on valtava poliittisen vallankäytön väline. Öljyriippuvuus määrittää vahvasti myös sitä, miten ajattelemme, mitä olemme oppineet pitämään mahdollisena ja mitä odotamme elämältämme. Nyt meidän on irrottauduttava öljyriippuvuudesta pikaisesti, jotta pystymme torjumaan ilmastonmuutoksen uhat. Miten irtautuminen voidaan tehdä ja kenen vastuulla murros on: yksilöiden, yhteiskunnan vai yritysten?

Keskustelemassa ovat T-Median kestävän tulevaisuuden johtaja, helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja ympäristöaktivisti Leo Stranius ja BIOS-tutkimusyksikön tutkija, FT, dosentti Tere Vadén. Haastattelijana toimii energia-alan moniottelija Tuomas Vanhanen.