Uusiutuvien energiamuotojen suosio kasvaa edelleen

Renewables Global Status Report 2007 -julkaisu kertoo, että 4 300 gigawatin suuruisesta maailmanlaajuisesta kokonaisenergiantuotannosta 240 gigawattia tuotetaan uusiutuvien energiamuotojen avulla. Tämä tarkoittaa noin 5 gigatonnin vähennystä vuosittaisiin hiilidioksidipäästöihin.

Lisäksi raportissa mainitaan uusiutuvan energian kysynnän kasvaneen viime vuosina niin nopeasti, että vuonna 2007 siihen liittyvät sijoitukset ovat nousseet yli 100 miljardiin USA:n dollariin. Suurinta kasvu on ollut tuulivoiman osalta, ja sitä käytetäänkin yli 80 maassa. Tuulivoiman lisääntyminen on ollut nopeinta Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Intiassa, ja se on nyt niin suosittua, etteivät sen tuottamiseen tarvittavien laitteiden varastot riitä tyydyttämään niiden kysyntää.

Tilanne on valoisa myös muiden uusiutuvien energiamuotojen osalta. Aurinkoenergian, vesivoiman ja biopolttoaineiden kysyntä on lisääntynyt huomattavasti. Kysyntä on kasvanut ennen kaikkea teollisuusmaissa, mutta uusiutuvaa energiaa edistävä teknologia on leviämässä erityisesti myös niihin kehittyviin maihin, joissa on suurimmat markkinat.

Uusiutuvan energian lisääntyvä käyttö johtuu pitkälti uusista viranomaisten ajamista politiikoista, totesi Virginia Sonntag-O'Brien Renewable Energy Policy Network (REN21) -sihteeristöstä Balin ilmastokokouksen yhteydessä. "Markkinat ovat kypsyneet, ja ne ovat valmiit antamaan huomattavan panoksen CO2-päästöjen vähentämiseksi."

YK:n ympäristöohjelman johtaja Achim Steiner puolestaan sanoi, että uusiutuvien energiamuotojen suosimisella on suuri merkitys hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Hän kannusti hallituksia "lähettämään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä edistäviä markkinasignaaleja".

Yli 50 maata on jo sopinut tavoitteista koskien uusiutuvan energian osuutta kokonaisenergiankulutuksessaan. Näiden maiden joukossa on 13 kehitysmaata, kaikki EU-maat sekä monet Yhdysvaltojen ja Kanadan osavaltioista ja provinsseista. Lisäksi ainakin 56 maalla on jonkinlainen uusiutuvan energian käyttöä edistävä toimintaohjelma, UNEPin raportissa todetaan.


Renewables Global Status Report 2007

Aiheet:


Julkaistu: 22.1.2008