Suomen YK-liiton uudisti syyskokouksessaan puheenjohtajistoa ja hallitusta

Tiistaina 4.12.2012 kokoontunut YK-liiton syyskokous valitsi yksimielisesti uudeksi varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Annika Saarikon. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti Tino Aalto Demarinuorista, Tapani Kaakkuriniemi Kansan Sivistystyön liitosta, Ritva Semi Opettajien Ammattiliitosta, Meeri-Maria Jaarva Suomen Partiolaisista ja Pia Karjalainen Suomen Nuorten ja opiskelijoiden YK-liitosta. Varajäseniksi valittiin Sarita Niemi Sosialidemokraattiset Opiskelijoista, Riku Sutinen Eurooppanuorista, Pekka Ihalainen AKAVA:sta, Heikki Pietilä Suomen Rauhanturvaajaliitosta sekä Outi Jalonen FinMUN:sta.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Sofia Vikman ja ensimmäisenä varapuheenjohtajana kansanedustaja Ilkka Kantola.

Hallituksen muina jäseninä jatkavat Johanna Ahonen Kansallisesta lastenliitosta, Markus Ylimaa Keskustan Opiskelijaliitosta, Laura Lodenius Rauhanliitosta, Tatu Tuomela SAK:sta sekä Eva Hänninen-Salmelin Naisjärjestöjen keskusliitosta. Varajäseninä jatkavat Perttu Koistinen Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunnasta, Petri Honkonen Keskustanuorista, Alina Böling Finlands Svenska Skolungdomsförbundetista, Pekka Ristelä SAK:sta sekä Kristiina Rajala Suomen Terveydenhoitajaliitosta.

Uusi hallitus aloittaa työnsä tammikuussa 2013.

Aiheet:


Julkaistu: 5.12.2012