Suomen YK-liiton syyskokous: ilmastokatastrofi ei odota suurten toimijoiden ilmastopelin tuloksia

Kasvihuonekaasujen lisääntyminen ilmakehässä on seurausta ihmisten toiminnasta. Tästä ovat hyötyneet erityisesti teollisuusmaat, joiden talouskasvu on viimeisen vuosisadan ajan rakentunut pitkälti fossiilisten polttoaineiden hyödyntämiseen. Ilmastonmuutoksen negatiiviset seuraukset kohtelevat erityisen kaltoin niitä, jotka ovat jo valmiiksi heikoissa asemissa.

Maailmanpankki arvioi tuoreessa raportissaan (Development and Climate Change), että ilmastonmuutoksen kustannuksista 80 prosenttia lankeaa kehitysmaille. Näin, vaikka ne tuottavat vain kolmanneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Saharan eteläpuolisen Afrikan maat, lukuun ottamatta Etelä-Afrikkaa, tuottavat vain 0,6 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä.

Katseet kohdistuvat Kööpenhaminan ilmastokokouksen alla suuriin pelureihin kuten Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Nämä tuottavat yhdessä yli puolet maailman kasvihuonekaasupäästöistä.
Kööpenhaminassa tulee luoda YK:n alainen ilmastosopimus, joka takaa kaikkein heikoimpien ryhmien esimerkiksi alkuperäiskansojen olemassaolon edellytykset. Ilmastosopimuksen tulee tukea kaikkien maailman kansalaisten yhtäläisiä oikeuksia vaikuttaa tulevaisuuteemme.

YK on ainoa aidosti multilateraalinen järjestö, jonka puitteissa globaaleja ongelmia voidaan ratkoa tasavertaisesti. Ilmastonmuutos asettaa paineita myös tehokkaampaan ja demokraattisempaan hallintoon. YK:n järjestöjen täytyy toimia entistä tiiviimmässä yhteistyössä. YK:n ympäristöohjelma UNEP (United Nations Environment Programme) tulee korvata uudella, laajan mandaatin YK:n ympäristöjärjestöllä UNEO:lla (United Nations Environment Organisation) mahdollisimman pian.

Suomen YK-liiton syyskokous valitsi liiton uudeksi puheenjohtajaksi kansanedustaja Antti Kaikkosen (Maaseudun sivistysliitto). Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Krista Kiuru (Työväen sivistysliitto), ja toisena varapuheenjohtajana jatkaa Minttu Vilander (Kansallinen sivistysliitto).

Lisätietoja:
Jutta Urpilainen, YK-liiton puheenjohtaja 050-5113059
Helena Laukko, toiminnanjohtaja 040-556 0488
Jenni Kauppila, hankekoordinaattori 050-522 6241

WMO:n tiedote

Maailmanpankin Development and Climate Change -raportti (pdf)

WRO: alueellinen ilmastopolitiikka

 


Julkaistu: 1.12.2009