Lapsen oikeuksien 20-vuotisjuhlavuosi käynnistyy

YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia.

Lapsen oikeuksien sopimus täyttää 20 vuotta 20.11.2009. Juhlavuosi käynnistyy tänään lapsen oikeuksien päivänä 2008. Juhlavuonna
2009 järjestetään yhteistyössä ministeriöiden ja järjestöjen sekä
lapsiasiavaltuutetun kanssa useita tapahtumia. Tasavallan presidentti
Tarja Halonen toimii juhlavuoden suojelijana.

Sopimuksen kolme keskeistä teemaa ovat lapsen oikeus

  • erityiseen suojaan ja hoivaan
  • riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista
  • osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan päätöksentekoon

YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan aikuisilla on velvollisuus kuunnella lapsen mielipidettä. Jokaisella alle 18-vuotiaalla lapsella on oikeus osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan päätöksentekoon. Käytännössä osallistuminen tarkoittaa mahdollisuutta ilmaista mielipiteensä. Se tarkoittaa, että aikuiset kuuntelevat lapsen mielipidettä ja ottavat sen huomioon.

Halu ja taidot vaikuttaa eivät synny lapsen täyttäessä 18 vuotta. Luottamus omiin mielipiteisiin ja taitoihin vaikuttaa kasvaa kokemuksista. Kansalaistaidot näkyvät myöhemmin aktiivisena suhtautumisena omaan ympäristöön ja yhteisöön.

Lähde:

Lapsen oikeuksien sopimuksen juhlavuosi

Lapsen oikeuksien sopimus

YK:n yleiskokous suositteli vuonna 1954, että kaikki maat viettäisivät
20. marraskuuta kansainvälistä lasten päivää. Vuonna 1959 yleiskokous
hyväksyi lapsen oikeuksien julistuksen ja vuonna 1989 lapsen oikeuksien
sopimuksen. Joissain maissa lapsen oikeuksien päivää vietetään 1.
lokakuuta. 


Julkaistu: 20.11.2008