Elisabeth Rehn nimitetty ICC:n uhrirahaston johtokuntaan

Elisabeth Rehn on valittu Kansainvälisen rikostuomioistuimen uhrirahaston (ICC Trust Fund for Victims) johtokunnan jäseneksi. Johtokunnan jäsenet valittiin Kansainvälisen rikostuomioistuimen sopimusvaltioiden kokouksessa 18. marraskuuta Haagissa.

Uhrirahasto on perustettu vuonna 2002. Sen toiminta kohdistuu
Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltävänä olevien
rikostilanteiden uhrien ja heidän perheidensä auttamiseen. ICC:n
toimivaltaan kuuluvia rikoksia ovat joukkotuhonta, rikokset ihmisyyttä
vastaan sekä sotarikokset. Rahasto ja sen mandaatti ovat ainutlaatuisia
verrattuna muihin kansainvälisiin tuomioistuimiin.

Kullakin sopimusvaltioista muodostuvalla maantieteellisellä ryhmällä on edustaja uhrirahaston johtokunnassa. Rehn edustaa johtokunnassa Länsi-Euroopan maista sekä Australiasta, Kanadasta ja Uudesta-Seelannista muodostuvaa ryhmää.

Johtokunnan pääasiallisena tehtävänä on ohjata uhrirahaston toimintoja ja resurssien jakamista sekä koordinoida ja valvoa avustushankkeita. Johtokunta raportoi toiminnastaan sopimusvaltioiden kokoukselle. Uusi johtokunta aloittaa kolmivuotisen toimikautensa 1. joulukuuta 2009.

Uhrirahaston avustustoiminnan erityisenä kohderyhmänä ovat seksuaalisen väkivallan uhrit, entiset lapsisotilaat ja kaapatut lapset, murhien ja muiden raakojen tekojen uhrien perheet sekä vainotut kylät. Rahaston varoja käytetään pääasiassa uhrien fyysiseen ja psyykkiseen kuntoutukseen sekä materiaaliseen tukeen. Rahasto voi maksaa uhreille myös vahingonkorvausta tai muuta hyvitystä ICC:n oikeudenkäynnin yhteydessä antaman päätöksen perusteella. Aloitteet avustusprojekteihin tulevat suoraan ICC:n hyväksymiltä kohdealueilta.

Tällä hetkellä käynnissä on yhteensä 29 hanketta Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa. Lähitulevaisuudessa toimintaa pyritään laajentamaan Keski-Afrikan tasavaltaan ja Sudaniin/Darfuriin.

Pääosa avustustoimintaan käytettävistä varoista tulee valtioiden vapaaehtoisena rahoituksena. Lahjoituksia voivat tehdä myös muun muassa yritykset, yksityishenkilöt sekä järjestöt. Tuomioistuin voi myös määrätä sakkojen tai omaisuuden muodossa saatavia varoja siirrettäväksi uhrirahastolle.

Lisätietoa: lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä, kansainvälisen oikeuden yksikkö, puh. 040 739 2853, lähetystösihteeri Miia Aro-Sanchez, Suomen Haagin-suurlähetystö, puh. +31 70 3110143

Lähde: Ulkoasiainministeriön tiedote 295/2009


Julkaistu: 18.11.2009