YK-sanasto

Lyhenne Suomeksi Lajittele laskevasti Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat Muuta
ICCPR Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus FN:s konvention om civila och politiska rättigheter International Covenant on Civil and Political Rights
KP-sopimus Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansain­välinen yleissopimus FN:s konvention om civila och politiska rättigheter International Covenant on Civil and Political Rights
NGO Kansalisjärjestö Medborgarorganisation Non Governmental Organization
NHRI kansallinen ihmisoikeusinstituutio nationella människorättsinstitutionen National Human Rights Institution
PRSP kansallinen köyhyydenvähentämisstrategia strategiskt dokument för fattigdomsbekämpning poverty reduction strategy paper
WCDR Katastrofien vähentämisen maailmankonferenssi Världskonferens om reducering av naturkatastrofrisker World Conference on Disaster Reduction
TDB kauppa- ja kehitysneuvosto UNCTAD:s styrelse Trade and Development Board
TPRM Kauppapoliittinen tarkastelumekanismi Avtalet om handelspolitisk granskning Trade Policy Review Mechanism
USAR kaupunkialueiden etsintä- ja pelastustehtävät sök- och räddningsstyrka Urban Search and Rescue
DC kehittyneet maat / teollisuusmaat (tai kehitysmaat) industrialiserade länder Developed countries / Developing countries
LLDC kehittyvät sisämaavaltiot landbundna utvecklingsländer Landlocked Developing Countries
CDP Kehityspoliittinen komitea ECOSOC:s kommitté för utvecklingspolicy Committee for Development Policy
FfD kehitysrahoitus finansiering för utveckling Financing for Development
DCF kehitysyhteistyöfoorumi ECOSOC:s utvecklingssamarbetsforum Development Cooperation Forum
OPCW Kemiallisten aseiden kieltojärjestö Organisationen för förbud mot kemiska vapen Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
OPCW kemiallisten aseiden kieltojärjestö Organisationen för förbud mot kemiska vapen Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
CWC kemiallisten aseiden kieltosopimus Konventionen om förbud mot kemiska vapen Chemical Weapons Convention
SHD kestävä ihmiskehitys Hållbar mänsklig utveckling Sustainable Human Development
ESD kestävää kehitystä edistävä kasvatus utbildning för hållbar utveckling Education for Sustainable Development
HLPF Kestävän kehityksen korkean tason poliittinen foorumi politiska högnivåforumet för hållbar utveckling High-Level Political Forum on Sustainable Development
SDG Kestävän kehityksen tavoitteet Hållbarhetsmålen Sustainable Development Goals
CSD kestävän kehityksen toimikunta FN:s kommission för hållbar utveckling Commission on Sustainable Development
CAT Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
PCPB konfliktin jälkeinen rauhanrakentaminen Fredsuppbyggande efter en konflikt Post-conflict peacebuilding

päättyi 2003 / avslutad 2003

EFA (Education for All) Koulutus kaikille -maailmankonferenssi Utbildning för alla -världskonferens World Conference on Education for All
PRS köyhyydenvähentämisohjelma fattigdomsstrategi Poverty Reduction Strategy
UNOP kumppanuuksia tukeva YK:n toimisto FN:s byrå för partnerskap UN Office for Partnerships
WEOG Länsi-Euroopan ja muiden maiden ryhmä (YK:n epävirallinen alueryhmä ja äänestysryhmä) Västeuropeiska och övriga stater Western Europe and Others Group Pysyvät Eurooppalaiset jäsenet: Andorra, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Portugal, San Marino, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom Pysyvät ei-Eurooppalaiset jäsenet: Australia, Canada, Israel, New Zeland
ESCWA Läntisen Aasian talous- ja sosiaalikomissio FN:s ekonomiska och sociala kommission för Västasien Economic and Social Commission for Western Asia
- Lapsia koskeva huippukokous Världstoppsmötet för barn World Summit for Children