Rahoitus

Vuonna 2021 YK-liiton kokonaiskustannukset olivat lähes 800 000 euroa. Omatoiminen tuotto (jäsen- ja osallistumismaksut, lahjoitukset, myyntitulot ja Globaalikeskuksen tuotot) oli noin 60 000 euroa. Henkilötyövuosia kertyi kuusi.

YK-liitto hallinnoi useiden järjestöjen yhteistä toimistotilaa Globaalikeskusta Siltasaarenkadulla Helsingissä.

YK-liitto ei saa rahoitusta YK:lta.

Lue lisää toimintakertomuksestamme täältä.

YK-liiton budjetti vuonna 2021 diagrammi
YK-liiton tuotot vuonna 2021 diagrammi