YK-liitto

Järjestöpöytä Iso Omenan pääaulassa on osa YK-päivän ja Aseistariisuntaviikon tapahtumia. Lue lisää

Kunniajäsenyys on ainutkertainen tunnustus, joka myönnetään erityisellä ja näkyvällä tavalla YK:n tavoitteiden ja päämäärien eteen työskennelleelle suomalaiselle henkilölle. Lue lisää

Kansainvälinen turvallisuuskeskustelu on julkisuudessa keskittynyt viime vuosina liiaksi terrorismin vastaisen taistelun ympärille. Lue lisää

Oppaan tarkoituksena on innostaa pienten lasten ohjaajia kehittämään uusia välineitä ja tapoja käsitellä suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta päiväkodeissa, alakouluissa ja vapaa-ajan kerhoissa. Lue lisää

Globaalipolitiikan koherenssiohjelman tavoitteena on globalisaation parempi hallinta ja sen kulttuurillisten, sosiaalisten sekä ympäristöllisten vaikutusten tasa-arvoinen yhdistäminen tuottavaan talouteen. Lisäksi tavoitteena on Suomen globaalipolitiikan vaikuttavuuden tehostaminen yhdistämällä toisiaan tukevia politiikkaelementtejä johdonmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Lue lisää

WFUNAn tavoitteena on mm. YK-liittojen perustaminen kaikkiin YK:n jäsenvaltioihin. Lue lisää

YK:n turvallisuusneuvoston vuonna 2000 hyväksymä päätöslauselma 1325 vaatii naisten roolin vahvistamista konfliktien ehkäisyssä, ratkaisemisessa ja rauhanprosesseissa. Suomen YK-liitto, Amnesty Internationalin Suomen osasto, Ihmisoikeusliitto, KATU ja CMI vaativat yhteisessä kannanotossaan, että Suomen seuraavaan hallitusohjelmaan kirjataan tavoitteeksi päätöslauselmaa koskevan kansallisen toimeenpano-ohjelman pikainen laatiminen. Lue lisää

Seminaarissa todettiin, että turvallisuusneuvoston uudistaminen on ehkä reformikokonaisuuden tärkein ja samalla vaikein osio. Muuta uudistustyötä ei kuitenkaan pidä jättää odottamaan, mikäli turvallisuusneuvoston uudistaminen ei etene. Lue lisää

YK-liittojen maailmanliiton puheenjohtajaksi valittiin entinen diplomaatti Hans Blix. Lue lisää

Ilmastonmuutos on suurin maailmanlaajuinen uhka, totesivat kaikkien puolueiden edustajat globaaliteemoihin pureutuneessa vaalipaneelissa. Lue lisää

Pages

Subscribe to YK-liitto