yleiskokous

Päätöslauselmassa kiinnitettiin huomiota pääsihteeri Ban Ki-moonin heinäkuiseen suojeluvastuuraporttiin, jossa peräänkuulutettiin nopeaa toimintaa periaatteen viemisestä käytännöksi. Lue lisää

Kansalaisjärjestödelegaatiksi vuodelle 2009 on valittu Tampereen yliopiston kansainvälisen ympäristöpolitiikan opettaja Jenni Kauppila. Kauppila toimii myös Kansalaisten maailmannäyttämön Marginaaliset äänet kuuluviin YK:n ilmastoprosesseissa -hankkeen koordinaattorina ja tulee osallistumaan Kööpenhaminan ilmastokokoukseen joulukuussa. Lue lisää

YK:n yleiskokous keskustelee suojeluvastuusta (responsibility to protect, R2P) 23.-24.7.2009. Dialogin pohjana on pääsihteeri Ban Ki-moonin tammikuussa 2009 julkaisema raportti, joka pyrkii edistämään suojeluvastuun normin operationalisointia. Lue lisää

Vuonna 2008 valittiin ensimmäistä kertaa kansalaisjärjestöjen yhteinen edustaja YK:n yleiskokoukseen. Tavoitteena on, että yleiskokoukseen osallistuu vähintään yksi kansalaisjärjestöjen edustaja ja yksi nuorisoedustaja osana Suomen virallista valtuuskuntaa. Kansalaisjärjestöjen edustaja lähtee New Yorkiin syksyllä 2009. Lue lisää

Dohan julistuksessa todetaan muun muassa, että teollisuusmaat - Monterreyn sopimuksen mukaisesti - pitäytyvät sitoumuksessaan antaa 0,7 prosenttia bruttokansantuotteestaan kehitysapuun. Lue lisää

Kansainvälisen tuomioistuimen 15-henkisessä tuomarikokoonpanossa ei uusien valintojen jälkeen ole yhtään naista. Vaalissa oli yhteensä yhdeksän ehdokasta, joista Kolumbian nimittämä ehdokas vetäytyi ennen vaalia. Lue lisää

Komitean tehtävänä on valvoa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa sen ratifioineissa maissa. Komiteassa on kaksitoista asiantuntijaa, joista seitsemän on miestä ja viisi naista. Yhdeksällä asiantuntijoista on omakohtaista kokemusta vammaisuudesta. Lue lisää

Allianssi ja YK-liitto hakevat aktiivista nuorisotoimijaa edustamaan Suomen nuoria YK:n yleiskokoukseen osana Suomen valtuuskuntaa sekä toimimaan linkkinä Suomen nuorison ja YK:n välillä. Delegaatin kausi alkaa tammikuussa 2009 ja kestää huhtikuuhun 2010. Lue lisää

Tule tapaamaan kansalaisjärjestödelegaattia 3.11. klo 14. Tilaisuudessa luodaan katsaus yleiskokouksessa käsittelyssä oleviin ajankohtaisiin asioihin. Erityisteemana keskusteluissa on vammaisten oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus, joka astui voimaan 3.5.2008. Lue lisää

Työryhmän on määrä tehdä maailmanjärjestön jäsenvaltioille ehdotuksia toimenpiteistä, joilla globaalin talouden vakaus voitaisiin turvata. Lisäksi sen tehtävänä on tarkastella ja uudistaa globaalin rahoitusjärjestelmän, muun muassa Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston, rakenteita. Lue lisää

Sivut

Subscribe to yleiskokous