YK-päivä

Maailman tiedepäivä rauhan ja kehityksen hyväksi

World Science Day for Peace and Development

Maailman tiedekonferenssissa Budapestissa tehtiin vuonna 1999 päätös kansainvälisen tiedepäivän juhlistamisesta. Teemapäivän tarkoitus on korostaa tieteen, tutkijoiden ja tieteentekijöiden merkitystä kestävien yhteiskuntiemme tekemässä rauhantyössä ja kehityksessä. Tänään pyritäänkin maailmanlaajuisesti osoittamaan tieteen mahdollisuuksia ja rohkaisemaan kansalaisia keskustelemaan sen aikaansaannoksista. Mukana yhteisessä rintamassa ovat niin hallitukset, kansainväliset yhteistyöjärjestöt ja kansalaisyhteiskunta, UNESCOn kansalliset komissiot, tiede- ja tutkimusinstituutit, asiantuntijayhdistykset, media ja myös koulumme opettajiensa johdolla.

Teemapäivän kotisivu