YK-päivä

Maailman telekommunikaatio- ja tietoyhteiskuntapäivä

World Telecommunication and Information Society Day

Telekommunikaatio ja tietoyhteiskunta ovat erottamaton osa elämäämme jo pelkästään siksi, että emme edes välillä havannoi niiden läsnäoloa. Saamme yhteyden keneen tahansa ympäri maailmaa milloin haluamme, voimme lukea internetistä kaikki haluamamme uutiset ja etsiä tietoa vapaasti kaikista saatavilla olevilla tietoverkoista ja viestiä suoraan koko maailmalle niin halutessamme. Ne ovat nivoutuneet osaksi jokapäiväistä elämäämme.

Internettiä ja muita tieto- ja viestintäteknologioita tulisikin käyttää ympäri maailmaa ja korostaa niiden mahdollisuuksia yhteiskunnallisesti, jotta niin kutsuttu digitaalinen kuilu eri yhteisöjen välillä kapenee ja kaikki voivat nauttia moderneista kommunikaatio- ja oppimismahdollisuuksista tasavertaisesti. Tätä teemapäivää vietetään 17. toukokuuta, jolloin on myös Kansainvälisen telekommunikaatioliitto ITU:n vuosipäivä. 

YK:n yleiskokouksen julistus, 27.3.1996, A/RES/60/252

Teemapäivän kotisivu