YK-päivä

Maailman runouden päivä

World Poetry Day

"Runous on yksi puhtaisimmista kielellisen vapauden ilmentymistä. Se on kansojen identiteetin ainesosa ja ilmentää kulttuurin luomisenergiaa, sillä se pystyy uusiutumaan jatkuvasti" - Irina Bokova, UNESCO:n pääjohtaja (2009-2017).

YK:n alainen kasvatus-, kulttuuri- ja tiedejärjestö UNESCO juhlistaa maaliskuun 21. päivänä runouden voimaa kulttuurin, luovuuden ja innovaation lähteenä. Päivän tavoitteena on myös tukea kielellistä monimuotoisuutta ja antaa uhanalaisille kielille mahdollisuuden tulla kuulluksi. Runous on moninainen yksilöiden ja yhteisöjen äänen esiin nostamisen väline. 

UNESCO toivoo, että päivän aikana eri tahot nostavat esiin runouden eri muotoja ja traditioita sekä tekevät  moninaisen runoilmaisun mahdollisuuksia tunnetuksi osana kulttuuriperintömme, historiamme ja nykyisyytemme sanoittajana. 

Teemapäivän kotisivu