YK-päivä

Maailman pakolaispäivä

World Refugee Day

YK yhdisti vuonna 2000 lukuisien maiden omat pakolaispäiväperinteet ja otti käyttöön Afrikan pakolaisten päivänä tunnetun kesäkuun 20. päivän kansainvälisenä teemapäivänä yleiskokouksen päätöksellä. Tänä päivänä huomiomme keskittyy näiden kodeistaan väkivaltaisten konfliktien, sään ääri-ilmiöiden tai muiden yllättävien mullistusten takia lähteneiden ihmisten oikeuksiin.

YK:n yleiskokouksen julistus, 4.12.2000, A/RES/55/76

Kotisivu