YK-päivä

Maailman metsäpäivä

International Day of Forests

Vuonna 2013 ensimmäistä kertaa vietetyn Maailman metsäpäivän aikana on hyvä muistaa metsien merkitys osana elämäämme. Ne tarjoavat meille ruokaa, energiaa, toimeentuloa ja ovat samalla myös erityisesti suomalaisille erottamaton osa mielenlaatuamme. Metsässä koemme olevamme usein rauhassa ja yhteydessä luontoomme. Samalla metsät tuottavat myös hiljaista mutta elintärkeää hyötyä elinympäristöömme suojelemalla maaperää ja puhdistamalla ilmastoamme. Sademetsiä kuvaillaan usein maapallon keuhkoina mutta ne ovat sitä ennen kaikkea metsätyypistä ja metsien paikasta riippumatta.

YK:n yleiskokouksen julistuksen myötä luotu Maailman metsäpäivä onkin erinomainen hetki juhlia ja nauttia metsän olemassaolosta esimerkiksi istuttamalla pienen puunalun tai muuten liittyä YK:n rohkaisemaan tielle ja järjestää vaikkapa metsäretki tai istuttaa uusi puu, niinkuin lukuisat muut metsän arvon tuntevat tekevät 21. maaliskuuta.

YK:n yleiskokouksen julistus, 14.2.2013, A/RES/67/200

Teemapäivän kotisivu