YK-päivä

Maailman metsäpäivä

Metsää, kukkuloita ja vuoristomaisemaa Nepalissa
Kuva: Elina Laiho.

International Day of Forests

Vuonna 2013 ensimmäistä kertaa vietetyn Maailman metsäpäivän aikana on hyvä muistaa metsien merkitys osana elämäämme. Ne tarjoavat meille ruokaa, energiaa, toimeentuloa ja ovat samalla myös erityisesti suomalaisille erottamaton osa mielenlaatuamme. Metsässä koemme olevamme usein rauhassa ja yhteydessä luontoomme. Samalla metsät tuottavat myös hiljaista mutta elintärkeää hyötyä elinympäristöömme suojelemalla maaperää ja puhdistamalla ilmastoamme. Sademetsiä kuvaillaan usein maapallon keuhkoina mutta ne ovat sitä ennen kaikkea metsätyypistä ja metsien paikasta riippumatta.

Maailmasta katoaa vuosittain noin Islannin kokoinen alue metsää. Metsien kasvilajeista kahdeksan prosenttia on uhanalaisia ja viittä prosenttia metsien eläinlajeista uhkaa sukupuutto. Metsistä huolehtiminen edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja torjuu ilmastonmuutosta.

YK:n yleiskokouksen julistuksen myötä luotu Maailman metsäpäivä onkin erinomainen hetki juhlia ja nauttia metsän olemassaolosta esimerkiksi istuttamalla pienen puunalun tai muuten liittyä YK:n rohkaisemaan tielle ja järjestää vaikkapa metsäretki tai istuttaa uusi puu, niinkuin lukuisat muut metsän arvon tuntevat tekevät 21. maaliskuuta.

#IntlForestDay

YK:n yleiskokouksen julistus, 14.2.2013, A/RES/67/200

Teemapäivä YK:n sivuilla

Teemapäivän kotisivu FAO:n sivuilla

Eri värisistä sydämistä muodostunut metsä ja teksti healthy forests for healthy people