YK-päivä

Maailman metsäpäivä

Metsää, kukkuloita ja vuoristomaisemaa Nepalissa
Kuva: Elina Laiho.

International Day of Forests

Vuonna 2013 ensimmäistä kertaa vietetty Maailman metsäpäivä muistuttaa metsien merkityksestä osana elämää. Metsät tarjoavat ruokaa, energiaa, toimeentuloa ja ovat samalla erityisesti suomalaisille erottamaton osa mielenlaatuamme. Metsässä voi rauhoittua ja kokea yhteyttä luontoon. Samalla metsät tuottavat elintärkeää hyötyä elinympäristöömme suojelemalla maaperää ja puhdistamalla ilmastoamme. Sademetsiä kuvaillaan usein maapallon keuhkoina mutta metsät ovat sitä metsätyypistä ja paikasta riippumatta.

Maailmasta katoaa vuosittain noin Islannin kokoinen alue metsää. Metsien kasvilajeista kahdeksan prosenttia on uhanalaisia ja viittä prosenttia metsien eläinlajeista uhkaa sukupuutto. Metsistä huolehtiminen edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja torjuu ilmastonmuutosta. 

YK:n yleiskokouksen julistuksen myötä luotu Maailman metsäpäivä onkin erinomainen hetki juhlia ja nauttia metsän olemassaolosta omassa lähiympäristössä.

#IntlForestDay

YK:n yleiskokouksen julistus, 14.2.2013, A/RES/67/200

Teemapäivä YK:n sivuilla

Teemapäivän kotisivu FAO:n sivuilla

UN Climate Change

 

Eri värisistä sydämistä muodostunut metsä ja teksti healthy forests for healthy people