YK-päivä

Maailman malariapäivä

Lääkäri seisoo vanhan naisen vierellä potilaspedin äärellä sairaalassa. Nainen hengittää inhalaattoriin.
Nainen terveystarkastuksessa Intiassa. Kuva: Rauli Virtanen

World Malaria Day

Maailman malariapäivää vietetään 25. huhtikuuta. Teemapäivän käynnistivät Maailman terveysjärjestö WHO:n jäsenvaltiot Maailman terveyskokouksessa vuonna 2007.

Maailman malariapäivän tarkoituksena on korostaa tarvetta jatkaa investointeja ja jatkuvaa poliittista sitoutumista malarian ehkäisyyn ja torjuntaan. Lisäksi päivää vietetään muistutuksena maailmanlaajuisen yhteistyön merkityksestä malarian vastaisessa kamppailussa.

Vuonna 2019 87 maassa oli arviolta 229 miljoonaa malariaa ja 409 000 malariaan liittyvää kuolemaa. Noin kaksi kolmasosaa malarian aiheuttamista maailmanlaajuisista kuolemista koski alle 5-vuotiaita lapset Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Vuoden 2020 Maailman malariaraportin mukaan niiden maiden määrä, joissa on alle 100 alkuperäistä malariatapausta kasvoi 6:sta 27:een vuosien 2000 ja 2019 välillä. Samana ajanjaksona WHO sertifioi 10 näistä maista malariavapaiksi. Tämä on vahva merkki siitä, että malarian eliminointi maailmasta on käden ulottuvilla.

Huolimatta COVID-19:n aiheuttamasta maailmanlaajuisesta terveyskriisistä, malariasta kärsineet maat onnistuivat malarian torjunnassa ja pääsivät WHO:n malariavapaan sertifikaatin saavuttamisen polulle. WHO myöntää sertifikaatin maalle, kun se pystyy osoittamaan, että malarian tartuntaketjut on keskeytetty vähintään kolmena peräkkäisenä vuotena.

Vuoden 2021 Maailman malariapäivänä WHO ja kumppanit tunnustavat niiden maiden saavutukset, jotka ovat lähellä malarian poistamista, sekä niiden maiden, jotka ovat ylittäneet maalilinjan. Ne inspiroivat muita pääsemään nollaan ja luomaan maailman, jossa kukaan ei kuole malariaan.

YK:n yleiskokouksen julistus, 19.12.2007, A/RES/62/180

Teemapäivän kotisivut