YK-päivä

Maailman luovuuden ja innovaatioiden päivä

World Creativity and Innovation Day

Luovuudesta ei ole universaalia yhteistä näkemystä. Käsite on moninainen ja pitää sisällään useita näkökulmia aina taiteen eri ilmaisumuodoista ongelmanratkaisuun taloudellisen, sosiaalisen ja kestävän kehityksen kontekstissa. 

YK nimesi 21. huhtikuuta maailman luovuuden ja innovoinnin päiväksi tavoitteenaan lisätä tietoisuutta luovuuden ja innovoinnin roolista inhimillisen kehityksen eri osa-alueilla. Taitoa ja uskallusta tarvitaan myös kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseksi ja maapallon elinvoimaisuuden säilyttämisen turvaamiseksi tulevaisuudessa. 

YK:n yleiskokouksen päätös, 1.5.2017, A/RES/71/284

Teemapäivän kotisivu