YK-päivä

Maailman keuhkokuumepäivä

World pneunomia day

Keuhkokuume on suurin yksittäinen aikuisten ja lasten kuolemaan johtava tartuntatauti. Vuonna 2019 se vaati 2,5 miljoonan ihmisen hengen, mukaan lukien 672 000 lasta.

Vuonna 2020 koronapandemiasta johtuen määrä kasvoi kahdella miljoonalla, mikä nosti kuolemien kokonaismäärän yli neljään miljoonaan. Mikään muu infektio ei aiheuta lähellekään tätä kuolemantaakkaa.

Koronapandemian jälkeisessä maailman jälleenrakennuksessa on merkittävää tuoda yhteen terveys-, ilmanlaatu- ja ilmastoyhteisö planeetan suurimman tartuntatappajan torjumiseksi.

Ilmansaasteet ovat johtava keuhkokuumeen aiheuttaman kuoleman syy kaikissa ikäryhmissä maailmanlaajuisesti. Vuonna 2019 lähes kolmannes kaikista keuhkokuumekuolemista (n. 749 200) johtui saastuneesta ilmasta. Kotitalouksien ilmansaasteet aiheuttivat 423 000 kuolemantapausta ja ulkoilman saastuminen 326 000.

Kaikista nuorimmat ja vanhimmat väestöryhmät ovat suurimmassa vaarassa. Lapset ovat alttiimpia kotitalouksien ilmansaasteille kodeissa, joissa käytetään saastuttavia polttoaineita ja liesiä ruoanlaittoon, lämmitykseen ja valaistukseen. Ulkoilman saastuminen ja erityisesti teollisuuden ja autojen pakokaasupäästöt vaikuttavat suuresti ikääntyneiden hengitysterveyteen.

Noin 90 % ilmansaasteisiin liittyvistä kuolemantapauksista keskittyy 40 alhaisen ja keskitulotason maahan. Monissa Afrikan maissa ilmansaasteet aiheuttavat yli 50 % kaikista keuhkokuumekuolemista. Vaikka kotitalouksien ilmansaasteista johtuvat keuhkokuumekuolemat ovat vähenemässä Afrikassa, ne ovat lisääntyneet merkittävästi ulkoilman saastumisen seurauksena. Tämä ilmiö pätee myös alhaisen ja keskitulon maissa Aasiassa.

Kansainvälisen yhteisön toimet puhtaan ilman turvaamiseksi osana globaalia terveyden edistämistä on selvä. Ilmansaasteiden vähentäminen hyödyttää merkittävästi terveyttä ja ympäristöä. Oikeus puhtaaseen, terveeseen ja kestävään ympäristöön on myös ihmisoikeus.

Maailman keuhkokuumepäivänä YK ja Maailman terveysjärjestö WHO kehottavat maailman hallituksia, joilla on raskas keuhkokuume- ja ilmansaastetaakka, sitoutumaan vähentämään ilmansaasteisiin liittyvien keuhkokuumekuolemien määrää 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Teemapäivän kotisivu