YK-päivä

Maailman keuhkoahtaumapäivä

Chronic Obsctructive Pulmonary Disease Day

Keuhkoahtauma ei yleisnimityksenä tarkoita yhtä tiettyä sairautta vaan pitää sisällään monia kroonisia keuhkojen toimintaa heikentäviä ja hengenahdistusta aiheuttavia sairauksia. Suurimmat taudinaiheuttajat ovat tupakointi, ilmansaasteet, työpaikkojen pöly ja kemikaalit. 

Tautia sairastaa Suomessa arviolta noin 200 000 henkilö ja heistä hoidon piirissä on arviolta vain joka neljännes. Viimeisimpien Maailman terveysjärjestöjen arvioiden mukaan vuosittain tautia sairastaa yli 60 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti ja että se nousee maailman kolmanneksi suurimmaksi kuolinsyyksi vuoteen 2030 mennessä.

Tupakoinnin lopettaminen on suurin ennaltaehkäisykeino keuhkoahtaumaan liittyvien tautien ehkäisyssä. Liikunta ja terveelliset elämäntavat yhdessä edistävät myös jo sairastuneen kuntoutumista. 

Maailman keuhkoahtaumapäivää vietetään joka vuosi marraskuun kolmantena keskiviikkona.

Teemapäivän kotisivu