YK-päivä

Maailman keuhkoahtaumapäivä

Chronic Obsctructive Pulmonary Disease Day

Keuhkoahtauma ei yleisnimityksenä tarkoita yhtä tiettyä sairautta vaan pitää sisällään monet krooniset keuhkotaudit, jotka heikentävät keuhkojen toimintaa ja aiheuttavat hengenahdistusta. Suurimmat taudinaiheuttajat ovat ilmansaasteet, työpaikkojen pöly ja kemikaalit sekä ennen kaikkea tupakointi, jonka yleistyminen ennen kaikilla naisilla myös vaikuttaa huolestuttavasti taudin yleisyyteen.

Tautia sairastaa Suomessa noin 200 000 henkilö (2007) ja heistä hoidon piirissä on arviolta vain joka neljännes. Viimeisimpien Maailman terveysjärjestöjen arvioiden mukaan vuosittain tautia sairastaa yli 60 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti ja että se nousee maailman kolmanneksi suurimmaksi kuolinsyyksi vuoteen 2030 mennessä. Tänään on siis hyvä aika pohtia omaa terveydentilaansa ja kysyä esimerkiksi itseltään, voisiko omaa tupakointia vähentämällä tai työolosuhteisiinsa vaikuttaen suojella itseään tältä taudilta.

Maailman keuhkoahtaumapäivää vietetään joka vuosi marraskuun kolmantena keskiviikkona.

Teemapäivän kotisivu