YK-päivä

Maailman kehitystiedotuksen päivä

World Development Information Day

Mihin kehitysapu oikeasti menee? Mistä voimme tietää, että varamme auttavat oikeasti köyhimpiä ja niitä, jotka apua eniten tarvitsevat? Tällaiset kysymykset ovat arkipäivää julkisessa keskustelussa siitä, miten kehitysyhteistyötä tulisi toteuttaa ja millaisia panostuksia olemme valmiita tekemään kehitysyhteistyön solidaarisuuden nimissä. 

YK:n yleiskokous päätti luoda teemapäivän kehitystiedoitukselle juuri siitä syystä, että sivistystyöllä ja julkisen mielipiteen mobilisoimisella voidaan kehitysyhteistyötä kehittää jatkuvasti parempaan suuntaan. Kehitysyhteistyön kestävyyden kannalta on tärkeää tiedottaa avoimesti sen ongelmakohdista ja toimintatavoista, ja näin myös sekä parantaa yleistä tietoisuutta kehityksestä että korostamaa tehokkaan kehitysyhteistyön tärkeyttä keinona toteuttaa YK:n perustehtäviä tasa-arvoisemman ja hyvinvoivan maailman edistäjänä.

YK:n yleiskokouksen julistus, 19.12.1972, A/RES/3038/XXVII

Teemapäivän kotisivut