YK-päivä

Maailman ilmatieteen päivä

World Meteorological Day

Ilmastoon liittyvän tiedon merkitys on kasvanut vuosi vuodelta ilmastonmuutoksen aiheuttaessa yhä epävakaampia sääolosuhteita. Kansanvälisen meteorologia- ja hydrologiajärjestöjen ja verkostojen avulla haavoittuvimpien alueiden turvallisuutta voidaan parantaa ilmastopalveluita ja varotoimia kehittämällä.

YK:n alainen Maailman ilmatieteen järjestö perustettiin 23. maaliskuuta vuonna 1950 osaksi YK-järjestelmää. Perustamispäivän nimettiin vuonna 1961 maailman meteorologian päiväksi. 

Teemapäivän kotisivut