YK-päivä

Maailman elinympäristöjen päivä

World Habitat Day

Köyhyys ja eriarvoisuus ovat lisääntyneet korona pandemian ja käynnissä olevien konfliktien seurauksena. Saavutettu kehitys köyhyyden vastaisessa työssä on ottanut takapakkia monilla alueilla, köyhyys on muuttunut pysyväksi ja uusien köyhyydessä elävien ihmisten määrä on kasvanut verrattuna aikaisempaan. 

Globaalilla tasolla huomiota tulee jatkossa kiinnittää erityisesti kaupunkien kasvavaan köyhyyteen, kestävään kaupunkisuunnitteluun ja vihreään siirtymään urbaaneissa elinympäristöissä. Varautuminen ja ennakointi konfliktien ja katastrofien varalle on kestävän tulevaisuuden ja elinkelpoisten ympäristöjen säilymisen kannalta tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. 

Teemapäivän kotisivu