YK-päivä

Maailman autismitietoisuuden päivä

World Autism Awareness Day

Autismi on neurobiologinen kehityshäiriö, joka ilmenee ihmisen lapsuusvuosina ja johtaa koko elämän kestävään kamppailuun sosiaalisen kommunikaation kanssa, koska autistitisilla henkilöillä aistitieto ja sen tulkinta on tavallisesta poikkeavaa. Autismi on yleistä ympäri maailmaa ja se usein johtaa taloudellisiin vaikeuksiin perheissä, joiden apuna ei ole käytössään terveydenhuollon palveluita. Suurena syynä tälle on mielenterveysongelmien kanssa eläviin kohdistuva syrjintä ja hyljeksyntä, joka laittaa autisminkin kanssa elävät usein ahtaalle.

Vuonna 2006 hyväksytty vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) mukaan vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia nauttia kaikista olemassa olevista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti muiden henkilöiden kanssa on vahvistettava. Vammaisuus kun on yksi keskeinen tekijä moniperustaisissa ihmisoikeusloukkauksissa. YK:n yleiskokous julisti huhtikuun 2. päivän autismitietoisuuden kansainväliseksi teemapäiväksi, jotta yhtenä päivänä vuodesta voidaan korostaa tarvetta parantaa niiden lasten ja aikuisten elämänlaatua, jotka kärsivät tästä kehityshäiriöstä, ja että myös he saavat toimia tasa-arvoisesti yhteiskunnassa ja nauttia turvallisesta ja arvokkaasta elämästä.

 

Teemapäivän kotisivut

YK:n yleiskokouksen julistus, 18.12.2007, A/RES/62/139

Suomen YK-liiton julkaisema painos YK:n vammaissopimuksesta (.pdf)