YK-päivä

Maailman audiovisuaalisen perinnön päivä

World Day for Audiovisual Heritage

Audiovisuaalisen perinnön päivänä pyrimme muistamaan, kuinka korvaamattomassa roolissa kulttuurisen identiteettimme kannalta ovat nykyajan audiovisuaaliset dokumenttimme: elokuvat, radio-ohjelmat, televisio-ohjelmat ja myös uudet digitaaliset teknologiat määrittävät ja merkitsevät meille suurta kulttuurista arvoa, mutta lukuisat dokumenttiaarteet on myös menetetty uusien teknologioiden syntyessä ja vanhojen joutuessa niiden rinnalla paitsioon.

On syytä muistaa, että luonteenomaista kaikelle tälle perinnölle on sen haavoittavaisuus ja uhanalaisuus - tiedon säilyttäminen ammattilaisten työpanoksella jää usein itse dokumenttien varjoon, kuten myös sosiaalisten, poliittisten ja taloudellisten seikkojen vaikutus tämän työn mahdollisuuksiin. Aikana, jolloin ihmiskunnan kokemukset, luovuus ja tietotaito on yhä helpommin valjastettavissa yleiseen jakoon, näitä seikkoja audiovisuaalisen perinnön muodostumisessa ja säilymisessä ei tule unohtaa.

Teemapäivän kotisivu