Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

YK-päivä

Kansainvälinen ystävyyden päivä

International Day of Friendship

Kansainvälisen ystävyyen päivänä pyritään keskittymään hyvin yksinkertaiseen mutta sitäkin arvokkaamaan, melkein itsestäänselvään asiaan: kansojen, valtioiden, kulttuurien ja ihmisten välisellä ystävyydellä voimme rakentaa siltoja yhteisöjen välille ja rohkaista kansainvälistä rauhantyötä. Hädässä ystävä tunnetaan, mutta ystävyyden voimalla voimme myös suojautua siltä.

YK:n yleiskokouksen julistus, 3.5.2011, A/RES/65/275

Teemapäivän kotisivu