Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

YK-päivä

Kansainvälinen YK:n rauhanturvaajien päivä

International Day of UN Peacekeepers

Rauhanturvaajat ovat toimineet vuodesta 1948 eri konfliktitilanteissa kansainvälisen yhteisön keinona selvittää kansainvälisiä kriisejä, jotka uhkaavat rauhaa ja turvallisuutta.

Kansainvälistä YK:n rauhanturvaajien päivää vietetään joka vuosi 29. toukokuuta, jolloin muistetaan niitä yli 115 000 rauhanturvaajaa, jotka toimivat viidessätoista YK:n rauhanturvaoperaatiossa maailman hauraimmilla ja epävakaimmilla alueilla.

Päivän aikana osoitetaan kunnioitusta myös niille yli 3 100 "sinikypärälle", jotka ovat kuolleet tätä rauhantyötä tehdessään. Ilman heidän ammattimaisuuttaan, omistautumistaan ja rohkeuttaan työssään, tuntemiamme rauhanturvaoperaatioita ei oltaisi pystytty koskaan toteuttamaan.

YK:n yleiskokouksen julistus, 24.2.2003, A/RES/57/129

Teemapäivän kotisivu (UN Peacekeeping)