YK-päivä

Kansainvälinen vuoristopäivä

Himalajan vuoristoa Nepalissa, lumihuippuisia vuoria, edessä pilviverhoa
Kuva: Elina Laiho / YK-liitto.

International Mountain Day

YK:n yleiskokous julisti joulukuun 11. päivän kansainväliseksi vuoristopäiväksi, jotta tarve ottaa huomioon vuoriston kehittämisen vaikutukset osana kestävän kehityksen tavoitteita ja niiden suunnittelua nousisi esille.

27 prosenttia maapallon maapinta-alasta on vuoristoa. Ottaen huomioon sen suorat ja epäsuorat vaikutukset ihmisten toimeentuloon, hyvinvointiin ja ravinnonsaantiin, on varovaisuuteen lukuisia syitä. Vuoret ovat herkkiä ekosysteemeitä, joiden altistuminen saastumiselle, metsien tuhoutumiselle ja maanperän köyhtymiselle ilmastonmuutoksen, luonnonkatastrofien ja ihmisten aiheuttamien toimien takia on suuri riski, joka täytyy ymmärtää yhteisösuunnittelua toteutettaessa, talouskasvua rohkaistessa ja asennekasvatusta kehitettäessä.

YK:n yleiskokouksen julistus, 20.12.2002, 57/245

Teemapäivän kotisivut

 

Vuoden 2021 vuoristopäivän teema on kestävä turismi