Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

YK-päivä

Kansainvälinen vapaaehtoistoiminnan päivä

International Volunteer Day

Vapaaehtoistoiminnan teemapäivänä juhlistetaan keinoja, joiden avulla vapaaehtoiset voivat omalla työllään vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden edistymiseen paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. YK:n vapaaehtoisohjelma UNV tekee yhteistyötä kansallisten toimijoiden kanssa luodakseen monipuolisia vapaaehtoistyön mahdollisuuksia eri puolilla maailmaa.

Tuhannet ihmiset tekevät tänäänkin vapaaehtoistyötä rauhan ja kehityksen edistämiseksi kansainvälisesti. Tänä päivänä muistetaan erityisesti näitä ihmisiä, jotka antavat omaa aikaansa paremman tulevaisuuden puolesta.

YK:n yleiskokouksen julistus, 17.12.1985, A/RES/40/212

YK:n vapaaehtoisohjelma UNV:n kotisivut