YK-päivä

Kansainvälinen vammaisten päivä

International Day of Persons with Disabilities

Kansainvälistä vammaisten vuosikymmentä vietettiin 1983-1992. Tämän vuosikymmenen päättyessä vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti 3:nnen joulukuuta kansainväliseksi vammaisten päiväksi.

YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa joulukuussa 2006. Sopimus astui voimaan 3.5.2008, kun yli 20 maata oli ratifioinut sen.  Suomi liittyi sopimukseen vuona 2016.

Sopimuksella vahvistetaan jo ennestään vammaisille kuuluvia ihmisoikeuksia, kuten liikkumisvapautta sekä oikeutta laadukkaaseen elämään, koulutukseen ja työssäkäyntiin. Vammaissopimuksen tavoitteena on myös vahvistaa vammaisten henkilöiden omaa ääntä ja osallisuutta itseään koskeviin päätöksiin. Tavoitteena on lisätä vammaisten henkilöiden tietoutta omista oikeuksistaan, sekä yleisesti avartaa ymmärrystä vammaisten arjesta ja vammaisuuden mukanaan tuomista haasteista. Vammaisuuden vaikutus tulee ottaa huomioon yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla niin rakennetun ympäristön, informaation kuin osallisuuden saavutettavuuden varmistamiseksi.

Maailman yli miljardi vammaista henkilöä muodostavat yhden eniten syrjäytyneistä ryhmistä. Vammaisten henkilöiden elämää ja kehitystä vaikeuttaa suuri määrä fyysisiä, oikeudellisia ja sosiaalisia esteitä. Nykyisin vain noin 45 maassa on erityisesti vammaisia henkilöitä koskevaa lainsäädäntöä. Yleissopimus velvoittaa jäsenvaltiot takaamaan myös vammaisille henkilöille kaikki ne oikeudet, jotka on aiemmissa ihmisoikeussopimuksissa vahvistettu kaikille ihmisille kuuluviksi. Keskeisin ajatus sopimuksessa on syrjinnän kieltäminen ja tasapuolisen kohtelun takaaminen kaikilla elämänalueilla.

 

YK:n yleiskokouksen julistus, 14.10.1992, A/RES/47/3

Teemapäivän kotisivut