YK-päivä

Kansainvälinen urheilun, kehityksen ja rauhan päivä

International Day of Sport for Development and Peace

YK:n yleiskokous julisti vuonna 2013 huhtikuun kuudennen päivän kansainväliseksi urheilun, kehityksen ja rauhan päiväksi. Julistamalla teemapäivän YK halusi tunnustaa urheilun roolin kulttuurillisten rajojen rikkojana ja ihmisten liikuttajana ympäri maailman.

Teemapäivän tavoitteena on muistuttaa urheilun mahdollisuudesta toimia rauhan ja sovinnon välineenä. Urheilu tuo kansat lähemmäksi toisiaan, ylittäen niin taloudelliset, etniset ja uskonnolliset jakaumat kuin ennakkoluulotkin. YK muistuttaa, että urheilulla on tärkeä merkitys myös monien kehitystavoitteiden, kuten terveyden, koulutuksen ja tasa-arvon edistämisessä.

Oikeus terveyteen ja hyvinvointiin sisältää niin ikään mahdollisuuden liikkua ja harrastaa. YK:n mukaan urheilu onkin perusoikeus, jonka toteutuminen kaikille on turvattava. Tavoitteena on tuoda esille myös urheilun mahdollisuuksia edistää fyysistä kuntoa, henkistä hyvinvointia ja sosiaalista vuorovaikutusta, sekä kykyä opettaa tärkeitä arvoja ja taitoja kuten oikeudenmukaisuutta, vastustajan kunnioitusta ja yhteistyön merkitystä.

Teemapäivän kotisivu 

YK:n yleiskokouksen julistus 23.08.2013, A/RES/67/296