YK-päivä

Kansainvälinen urheilun, kehityksen ja rauhan päivä

International Day of Sport for Development and Peace

YK:n yleiskokous julisti vuonna 2013 huhtikuun kuudennen päivän kansainväliseksi urheilun, kehityksen ja rauhan päiväksi. Julistamalla teemapäivän YK halusi tunnustaa urheilun roolin kulttuurillisten rajojen rikkojana ja ihmisten mobilisoijana ympäri maailman.

Teemapäivän kautta YK korostaa urheilun mahdollisuutta toimia rauhan ja sovinnon apuvälineenä. Urheilu tuo kansat lähemmäksi toisiaan, ylittäen niin taloudelliset, etniset ja uskonnolliset jakaumat kuin ennakkoluulotkin. YK muistuttaa myös, että urheilulla on roolinsa monien kehitystavoitteiden, kuten terveyden, koulutuksen ja tasa-arvon edistämisessä.

YK:n mukaan urheilu on perusoikeus, jonka toteutuminen kaikille on turvattava. YK korostaakin paitsi urheilun mahdollisuuksia edistää fyysistä kuntoa, henkistä hyvinvointia ja sosiaalista vuorovaikutusta, myös sen kykyä opettaa tärkeitä arvoja kuten oikeudenmukaisuutta, vastustajan kunnioitusta sekä yhteistyön merkitystä.

Teemapäivän kotisivu (YK)

YK:n yleiskokouksen julistus 23.08.2013, A/RES/67/296