YK-päivä

Kansainvälinen tyttöjen päivä

Tyttökoululaisia Indonesiasta punaisissa hameissa ja valkoisissa paidoissa, tekevät käsillään sydämen muodon
Oppilaita Indonesiasta (Tunua Elementary School, 2022). Kuva: Fauzan Ijazah / © UNICEF/UN0735104/Ijazah.

 

 

International Day of the Girl Child

Kansainvälistä tyttöjen päivää vietetään maailmanlaajuisesti 11.10. Päivän tavoitteena on vahvistaa tyttöjen oikeuksia ja tuoda esiin sukupuolen ja iän vuoksi erityisesti tyttöjen kohtaamia haasteita ja tarpeita.

Hyvin usein tytöt kohtaavat oikeuksiensa polkemista, vapauksiensa rajoittamista ja unelmiensa estämistä juuri siksi, että he ovat tyttöjä. Tyttöjen mahdollisuudet toteuttaa itseään, opiskella ja kouluttautua, hakeutua haluamaansa ammattiin tai valita vapaasti itselleen kumppani – tai olla sellaista valitsematta, ei ole kaikkialla mahdollista.

Perustavanlaatuiset ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle maailman tytölle, asuinpaikasta tai taustasta riippumatta. Tyttöjen päivänä muistutamme tästä oikeudesta ja kannustamme kaikkia yhdessä edistämään sukupuolten tasa-arvoa, puuttumaan syrjiviin rakenteisiin ja käytäntöihin sekä vaikuttamaan jokaisen tytön mahdollisuuksiin elää hyvää ja onnellista lapsuutta ja nuoruutta, ilman pelkoa ja oikeuksiensa rajoittamista.

Tyttöjen päivää on vietetty vuodesta 2012 lähtien. Päivä pohjaa YK:n yleiskokouksen julistukseen vuodelta 2011.

YK:n yleiskokouksen julistus, 19.12.2011, A/RES/66/170

Teemapäivän kotisivu

YK-liiton materiaali opettajille ja kasvattajille: Friidu - Naisten ja tyttöjen ihmisoikeudet