YK-päivä

Kansainvälinen tupakaton päivä

Ikäihmiset Mongoliassa juo kahvia ja polttaa tupakkaa
Kuva: Rauli Virtanen.

World No Tobacco Day

Vuosittain kahdeksan miljoonaa ihmistä kuolee tupakoinnin seurauksena. WHO:n julistama tupakaton päivä pyrkii tuomaan esille tupakoinnin aiheuttamia terveyshaittoja ja vaikuttamaan maailmanlaajuisesti tupakoinnin lopettamiseen. 

WHO tarjoaa monenlaisia tukipalveluita tupakoinnin lopettamiseksi, ja on korostanut, että pääsy lopettamista tukeviin palveluihin on välttämättömyys, jotta savuton yhteiskunta olisi mahdollinen. Tällä hetkellä yli 70 prosentilla maailman 1,3 miljardista tupakankäyttäjästä ei ole pääsyä tukipalveluihin, joita he tarvitsisivat lopettaakseen.

WHO perusti vuonna 1987 Maailman tupakattoman päivän kiinnittääkseen maailmanlaajuista huomiota tupakoinnin aiheuttamiin terveyshaittoihin sekä lopettamisen myötä ehkäistävissä oleviin kuolemiin. Vuosittain vaihtuvilla teemoilla WHO pyrkii lisäämään tietoutta tupakoinnin terveysriskeistä sekä suojelemaan tulevia sukupolvia.

Vuonna 2024 teemapäivä nostaa esille huolen lasten ja nuorten lisääntyvästä tupakoinnista. Lasten e-savukkeiden käyttö on lisääntynyt hälyttävästi ja lapset käyttävät sähkösavukkeita jo aikuisia enemmän kaikilla alueilla. maailmanlaajuisesti arviolta 37 miljoonaa 13–15-vuotiasta nuorta käyttää tupakkavalmisteita. 

Maailman terveyskokouksen WHA:n julistus, 7.4.1988, WHA40.38 
Teemapäivän kotisivu