YK-päivä

Kansainvälinen perheiden päivä

Nepalilainen perhe seisoo kotitalonsa edessä
Nepalilainen perhe Kuva: UN Women/Narendra Shrestha .

International Day of Families

Perheellä on jokaiselle yksilöllinen merkitys. Useimmiten perhe tarkoittaa turvaa ja lohtua, iloa tuovia ihmissuhteita, yhteisiä päämääriä ja mielekästä yhteiseloa. 

Suomessa perheeksi määritetään virallisesti avio-tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevat henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevat henkilöt, joilla ei ole lapsia. Virallisen perheen määritelmän ohessa perheen merkitys voi olla henkilökohtaisella tasolla moninaisempi ja kokoonpano laajempi. 

Perheellä on aina ollut myös suuri yhteiskunnallinen merkitys. YK:n yleiskokous julisti vuonna 1993 perheiden teemapäivän, jonka tarkoituksena on tuoda esille perheiden hyvinvointia ja merkitystä osana toimivan yhteiskunnan rakenteita. 

Vuonna 2023 perheiden teemapäivä tuo esille yhteiskuntien ikärakenteen muutoksen vaikutuksia sekä erityisesti ikääntymisen aiheuttamia tarpeita perheiden asemaan ja hyvinvointiin eri puolilla maailmaa.

YK:n yleiskokouksen julistus, 20.9.1993, A/RES/47/237

Teemapäivän kotisivu

Vuoden 2023 erityiset tavoitteet

2023 International Day of Families on ‘Families and Demographic Change’ | Division for Inclusive Social Development (DISD) (un.org)

perheet Malesiasta, Keniasta ja Singaporesta
Perheitä Malesiasta, Keniasta ja Singaporesta. Kuva: Rauli Virtanen.