Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

YK-päivä

Kansainvälinen päivä toimittajiin kohdistuneiden rikosten rankaisemattomuuden lopettamiseksi

International Day to End Impunity for Crimes against Journalists

YK:n yleiskokous hyväksyi toimittajien turvallisuutta ja heihin kohdistuneita rikoksia koskevan päätöslauselman joulukuussa 2013. Päätöslauselma tuomitsee kaiken toimittajiin kohdistuvan väkivallan, häirinnän ja pelottelun, niin konfliktitilanteissa kuin niiden ulkopuolellakin.

Yleiskokouksen hyväksymä päätöslauselma vaatii kaikkien toimittajiin kohdistuneiden hyökkäysten, kuten sieppausten, kidutuksen ja mielivaltaisten vangitsemisten lopettamista. Lisäksi päätöslauselma korostaa, kuinka tärkeää on, että toimittajiin kohdistuneiden rikosten tekijät joutuvat vastuuseen teoistaan. Yli 600 toimittajaa on tapettu viimeisen 10 vuoden aikana, ja lukemattomiin muihin toimittajiin on kohdistunut väkivaltaa tai pelottelua. Silti vain murto-osa näihin toimittajiin kohdistuneisiin tekoihin syyllistyneistä on tuomittu teoistaan.

Kiinnittääkseen huomiota toimittajien oikeuksiin ja turvallisuuteen, YK:n yleiskokouksen päätöslauselma julisti marraskuun toisen päivän kansainväliseksi päiväksi toimittajiin kohdistuneiden rikosten rankaisemattomuuden lopettamiseksi.

Tietoa teemapäivästä (UNESCO)