YK-päivä

Kansainvälinen päivä otsonikerroksen suojaamiseksi

International Day for the Preservation of the Ozone Layer

Maapallon elämää suojaa kaasumuotoinen otsonikerros, joka suodattaa haitallista UV-säteilyä.  Otsonikerrosta ohentavat ihmisen toiminnasta ilmaan pääsevät yhdisteet, joita käytetään muun muassa ponnekaasuina, kylmäaineina, liuottimina ja tuholaisten torjunnassa. Myös kasvihuoneilmiön voimistuminen vahingoittaa otsonikerrosta.

Otsonikerrosta tuhoavien aineiden käyttöä on rajoitettu kansainvälisin ja alueellisin sopimuksin, joihin myös Suomi on sitoutunut. YK:ssa hyväksyttiin vuonna 1987 Montrealin pöytäkirja, jonka allekirjoittamisen vuosipäivä on julistettu kansainväliseksi otsonikerroksen suojaamisen päiväksi.

YK:n yleiskokouksen päätöslauselma A/RES/49/114

Teemapäivän kotisivu