YK-päivä

Kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi

UNiTE to end violence against women

International Day for the Elimination of Violence against Women

Naisiin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeusrikos ja tasa-arvon toteutumisen suurin este. Ilmiö on laaja-alainen, universaali ja arkea myös Suomessa. Suomi on tutkitusti EU:n toiseksi väkivaltaisin maa naisille.

70 prosenttia kaikista maailman naisista joutuu väkivallan uhriksi kriiseissä ja konflikteissa.

Kriisien ulkopuolella joka kolmas nainen on kokenut sukupuolittunutta väkivaltaa. Suomessa yli puolet naisista on kokenut fyysistä väkivaltaa, seksuaaliväkivaltaa tai uhkailua. Usein väkivalta tapahtuu kotona, lähi- tai parisuhteessa. 

Suomessa parisuhteessa

  • joka kolmas nainen on kokenut fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa. 
  • joka toinen nainen on kokenut henkistä väkivaltaa.
  • lähes 90% naisista on kokenut seksuaalista häirintää.
  • lähes joka kolmas nainen on kokenut vainoa.

Raiskauksen uhriksi on joutunut 16% suomalaisista naisista. 

Naiset kohtaavat väkivaltaa ja sen uhkaa useimmiten pari- tai lähisuhteessa, oman kodin sisällä. Kotona tapahtuva väkivalta vaikuttaa aina haitallisesti kaikkiin perheenjäseniin, myös lapsiin.

Työpaikalla, verkossa tai harrastuksissa tapahtuva väkivalta on ilmiönä yhtä vakava kuin perheissä tapahtuva väkivalta. Väkivalta ei koskaan ole uhrin syy, vastuu väkivallasta on aina tekijällä. 

Väkivallan kierre on mahdollista pysäyttää. Naisiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen vaatii avoimuuden lisäämistä, uhrien oikeusturvan parantamista sekä rakenteellisia ja lainsäädännöllisiä muutoksia. Lisäksi tarvitaan pitkäkestoista resursointia, läheltä saatavaa apua sekä mahdollisuus hakeutua tarvittaessa turvaan. Väkivallan kokijaa ei tule koskaan jättää selviytymään yksin.

 

Riko hiljaisuus. Kun näet naisia ja tyttöjä vastaan kohdistuvaa väkivaltaa, älä pysy sivussa. Toimi.

- Ban Ki-moon, YK:n entinen pääsihteeri

 

YK:n yleiskokouksen julistus, 17.12.1999, A/RES/54/134

Teemapäivän kotisivu

 

Lähteet: 

Tilastokeskus, 2023