YK-päivä

Kansainvälinen päivä itsemurhien estämiseksi

Teemapäivän logo

World Suicide Prevention Day

WHO ja International Association for Suicide Prevention (IASP) ovat yhdessä julistaneet syyskuun 10. päivän kansainväliseksi itsemurhien ennaltaehkäisyn päiväksi. Päivää on vietetty vuodesta 2003 lähtien. Tavoitteena on levittää ennen kaikkea tietoa itsemurhien ennaltaehkäisyn mahdollisuuksista ja mielenterveystyön tärkeydestä. 

Mielenterveyden haasteet aiheuttavat yhteiskunnalle mittavia kustannuksia vuosittain. OECD on arvioinut pelkästään Suomelle vuositasolla koituvan kustannuksia yli 11 miljardia euroa. Summa muodostuu työmarkkinoiden, terveyspalveluiden ja sosiaaliturvan menojen yhteisvaikutuksesta.

Mielenterveyden häiriöillä on huomattava merkitys myös työllisyysasteeseen ja sitä kautta työmarkkinoiden kokonaisuuteen. Nykyään jo lähes puolet kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä on myönnetty eriasteisten mielenterveyden häiriöiden vuoksi. Aikuisista jopa joka viidennellä on arvioitu olevan mielenterveyden haasteita. 

Itsemurhien ennaltaehkäisy ja mielenterveyden yleinen edistäminen on koko yhteiskunnan etu. Usein mielen hyvinvoinnin kohtentumisella on positiivinen vaikutusta myös fyysiseen hyvinvointiin. Ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin panostaminen hyödyttää yksilön ohella koko yhteiskuntaa. 

Teemapäivän kotisivu, WHO 

Teemapäivän kotisivu, IASP

Kansanvälinen itsemurhien ehkäisyjärjestö IASP:n 22. kongressin lehdistötiedote, 20.9.2003