Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

YK-päivä

Kansainvälinen päivä ikäihmisten hyväksikäytön ehkäisemiseksi

World Elder Abuse Awareness Day

Yhteiskuntamme ikäjakauman muuttuessa kohtaamme myös yhä enemmän anteeksiantamatonta, ikäihmisiin kohdistuvia väärinkäytöksiä ja huonoa hoitoa.

Ikäihmisten hyväksikäyttö voi saada fyysisiä, psykologisia, seksuaalisia tai taloudellisia muotoja ja se voi olla myös tarkoituksellisen tai tahattoman heittelejätön seurausta. Ilmiönä se on globaali ja vaikuttaa miljoonien vanhusten terveyteen ja ihmisoikeuksiin. Ongelma luonnollisesti ansaitsee kansainvälisen yhteisön huomion ja reaktion ja siksi YK:n yleiskokous päättikin vuonna 2011 omistaa kesäkuun 15. päivän sen tietoisuuden lisäämiselle.

YK:n yleiskokouksen julistus, 19.12.2011, A/RES/66/127

Kotisivu