YK-päivä

Kansainvälinen päivä ikäihmisten hyväksikäytön ehkäisemiseksi

Ikäihmisiä Marokossa
Kuva: Rauli Virtanen.

World Elder Abuse Awareness Day

Yhteiskuntamme ikäjakauman muuttuessa kohtaamme myös yhä enemmän anteeksiantamatonta, ikäihmisiin kohdistuvia väärinkäytöksiä ja huonoa hoitoa.

Ikäihmisten hyväksikäyttö voi saada fyysisiä, psykologisia, seksuaalisia tai taloudellisia muotoja ja se voi olla myös tarkoituksellisen tai tahattoman heittelejätön seurausta. Ilmiönä se on globaali ja vaikuttaa miljoonien vanhusten terveyteen ja ihmisoikeuksiin. Ongelma luonnollisesti ansaitsee kansainvälisen yhteisön huomion ja reaktion ja siksi YK:n yleiskokous päättikin vuonna 2011 omistaa kesäkuun 15. päivän sen tietoisuuden lisäämiselle.

YK:n yleiskokouksen julistus, 19.12.2011, A/RES/66/127

Kotisivu