YK-päivä

Kansainvälinen multilateralismin ja diplomatian päivä

YK:n yleiskokoussali, 77. istunto. Kuva: UN Photo
YK:n yleiskokoussali, 77. istunto. Kuva: UN Photo

International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace

Mitä on multilateralismi?

Multilateralismi tarkoittaa monenkeskistä tai monenvälistä. Suomessa puhutaan monenkeskisestä yhteistyöstä, jolla tarkoitetaan muun muassa toimimista YK:n kautta. Monenvälisessä yhteistyössä oleellisinta on valtioiden sitoutuminen yhteiseen poliittiseen päämäärään. Toiminnan määräävät yhteisesti kehitetyt säännöt, jotka varmistavat kestävän ja tehokkaan yhteistyön. Säännöt takaavat kaikille toimijoille samat oikeudet ja velvollisuudet. Monenvälisyys on siis sekä yhteistyömenetelmä että kansainvälisen järjestelmän organisointimuoto.

YK:ssa kaikkien valtioiden tulee noudattaa YK:n peruskirjaa, jossa keskeisiä asioita ovat rauha ja ihmisoikeudet. Peruskirja on kansainvälinen sopimus, jolla YK perustettiin toisen maailmansodan jälkeen valtioiden väliseksi yhteistyöjärjestöksi. Siinä määritellään YK:n päämäärät ja toimintamuodot, sekä kansainvälisten suhteiden tärkeimmät periaatteet. YK:n pääsihteeri António Guterresin mukaan peruskirja on edelleen "moraalinen kompassi, joka suuntaa kohti rauhaa, ihmisarvoa ja vaurautta sekä puolustaa ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota".

YK on ennen kaikkea valtioiden välisen keskustelun ja neuvottelun foorumi. YK:ssa kaikki 193 jäsenvaltiota voivat käydä keskustelua ja sopia yhteisistä pelisäännöistä. Näitä pelisääntöjä ovat eri YK elinten laatimat kansainväliset sopimukset, päätöslauselmat ja muut sitoumukset, joita laaditaan yhteisten asioiden hoitamiseksi.

Teemapäivän kotisivu

Lue lisää: Mitä YK tekee?