YK-päivä

Kansainvälinen maailman alkuperäiskansojen päivä

International Day of the World's Indigenous People

Satuitko tietämään, että Euroopan ainoa jäljelläoleva alkuperäiskansa ovat Pohjoismaissa ja Venäjällä asuvat saamelaiset? Kansainvälisen alkuperäiskansojen päivän tarkoituksena on muistuttaa, kuinka tärkeää on parantaa näiden kansojen taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuuriset mahdollisuuksia ylläpitää perinteitään ja elinkeinoaan. Suomessa tähän antavat mahdollisuuden, muun muassa saamelaiskäräjien kautta tapahtuva kulttuurinen itsehallinto. Käräjät ovat ainoa elin Suomessa, jotka voivat ilmaista saamelaisten virallisen näkemyksen heitä koskevissa asioissa.

YK:n yleiskokous viettää vuoteen 2014 asti toista alkuperäiskansojen vuosikymmentään, jonka teemana on kansojen väliset liittoutumat sekä sopimusmenettelyjen, historiallisten sopimusten ja muiden rakentavien sopimusmenettelyjen ympärille luotava luottamus ja kehitys kansojen välillä. Teeman tarkoituksena on korostaa ystävyyden, rauhan ja yhteistyön periaatteiden mukaan ihmisten asumis- ja taloudellisia mahdollisuuksia samoilla jaetuilla mailla. Suomalaisille teema on tuttu jo pitkään jatkuneesta alkuperäiskansojen oikeuksien yleissopimuksen hyväksymiseen ja ratifiointiin liittyvästä keskustelusta (ns. ILO 169 -sopimus). Suomi ei ole ratifioinut sopimusta.

YK:n yleiskokouksen julistus, 17.2.1995, A/RES/49/214

Teemapäivän kotisivu

Lue YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista sekä ILO:n yleissopimus 169 (Suomen YK-liitto, pdf)