YK-päivä

Kansainvälinen maailman alkuperäiskansojen päivä

Alkuperäiskansan ihmisiä tanssimasaa Boliviassa
Tanssijat Boliviassa Kuva: Rauli Virtanen.

International Day of the World's Indigenous People

Satuitko tietämään, että Euroopan ainoa jäljelläoleva alkuperäiskansa ovat Pohjoismaissa ja Venäjällä asuvat saamelaiset? Kansainvälisen alkuperäiskansojen päivän tarkoituksena on muistuttaa, kuinka tärkeää on parantaa näiden kansojen taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia mahdollisuuksia ylläpitää perinteitään ja elinkeinoaan. Suomessa tähän antavat mahdollisuuden, muun muassa saamelaiskäräjien kautta tapahtuva kulttuurinen itsehallinto. Käräjät on ainoa elin Suomessa, joka voi ilmaista saamelaisten virallisen näkemyksen heitä koskevissa asioissa.

Maailmassa on yli 476 miljoonaa alkuperäiskansan edustajaa. He asuvat 90 maassa eri puolilla maailmaa ja edustavat 6,2 prosenttia maailman väestöstä. Vaikka monet kansat voivat itse päättää omista asioistaan autonomisesti, maailmassa on edelleen useita alueita, missä alkuperäiskansojen maita ja resursseja hallinnoi joku muu kuin he itse. Koronapandemia on lisännyt eriarvoisuutta, sairauksia, köyhyyttä ja taloudellista epävarmuutta.

YK:n yleiskokouksen julistus, 17.2.1995, A/RES/49/214

Teemapäivän kotisivu

Lue YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista sekä ILO:n yleissopimus 169 (Suomen YK-liitto, pdf)

alkuperäiskansan edustajia Boliviasta
Kuva: Rauli Virtanen.