YK-päivä

Kansainvälinen luonnonkatastrofien torjunnan päivä

Bangladesh tulva
Kuva: Rauli Virtanen.

International Day for Disaster Reduction

Luonnonkatastrofit tuottavat valtavia menetyksiä niin taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta, kriisien ihmisuhreista puhumattakaan. Tämän päivän tarkoitus on lisätä tietoisuutta ihmisten, miten ihmiset pystyvät ennaltaehkäisemään luonnonkatastrofeista seuraavia vaurioita. Niillä on usein peruumattomat, vakavat seuraukset erityisen haavoittuvien yhteisöjen kehitykseen kehitysmaissa.

Siksi luonnononnettomuuksien torjunta on tärkeä osa kestävän kehityksen huomioivaa ajattelua ja varautumista ja olemassaolevaa tieteellistä ja teknistä tietoutta yhteisöjen valmistautumiseen näihin kriiseihin tulee ottaa hyötykäyttöön ja korostaa niiden merkitystä osana kapasiteetin rakentamista.

 

YK:n yleiskokouksen julistus, 21.12.2009, A/RES/64/200

Teemapäivän kotisivu