Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

YK-päivä

Kansainvälinen leskien päivä

International Widows' Day

Lesket ovat usein näkymättömiä tilastoissa, poissaolevia tutkijoiden kysymyksissä, paikallisten ja kansallisten viranomaisten hylkäämiä eivätkä heihin kohdistu juuri huomiota järjestöidenkään toimissa. Tästä johtuen lesket ovat usein yhteiskuntiensa 'näkymättömiä jäseniä'.

YK on halunnut kohottaa lesket kerran vuodessa - 23. kesäkuuta - kansainvälisen huomion kohteeksi, jotta heidän vaikeutensa saisivat meidät vaatimaan heille parempia oikeuksia. Joissain tapakulttuureissa lesket saatetaan esimerkiksi karkottaa omista kodeistaan.

YK:n yleiskokouksen julistus, 20.12.2010, A/RES/65/189

Kotisivu