YK-päivä

Kansainvälinen lehdistönvapauden päivä

Kansainvälisenä lehdistönvapauden päivänä arvioidaan sananvapauden tilaa maailmassa ja muistetaan sananvapauden vuoksi työssään menehtyneitä toimittajia.

lehdistönvapaus
Kuva: Rauli Virtanen.

World Press Freedom Day

3. toukokuuta 1991 Namibian Windhoekissa hyväksyttiin niin sanottu Windhoekin julistus. Julistus puolusti itsenäistä ja moniarvoista lehdistöä, jonka arvo todettiin merkittäväksi Afrikan levottoman 1980-luvun jälkimainingeissa ja juuri kylmän sodan päättymisen jälkeen. Kaksi vuotta myöhemmin tuo samainen päivä, 3. toukokuuta, julistettiin Unescon aloitteesta myös YK:n yleiskokouksessa lehdistönvapautta kunnioittavaksi teemapäiväksi.


Koronapandemia on kaventanut merkittävästi sanan- ja lehdistönvapauden tilaa maailmassa. Ilmiöön liittyy vahvasti eriarvoisuuden lisääntyminen ja alueelliset levottomuudet, joiden raportoimisesta toimittajat ovat joutuneet ankaran mediasensuurin, totalitaarisen lainsäädännön ja jopa väkivallan kohteiksi. (Lähde: World Press Freedom Index 2021)

Vuoden 2022 lehdistönvapauden päivän teema, Journalismi digitaalisessa piirityksessä, nostaa esiin monia tapoja, joilla toimittajiin kohdistetaan valvontaa ja digihyökkäyksiä ja miten kaikki vaikuttaa suuren yleisön luottamukseen digitaalista viestintää kohtaan.

Valvonta voi paljastaa toimittajien, mukaan lukien ilmiantajien keräämät tiedot, ja se rikkoo lähdesuojan periaatetta, jota pidetään yleisesti tiedotusvälineiden vapauden edellytyksenä ja joka on kirjattu YK:n päätöslauselmiin. Valvonta voi myös vahingoittaa toimittajien turvallisuutta paljastamalla arkaluontoisia yksityisiä tietoja, joita voidaan käyttää mielivaltaisesti oikeudelliseen häirintään tai hyökkäämiseen.

Tänä päivänä on erinomainen tilaisuus arvioida kansainvälistä lehdistönvapautta ja kunnioittaa niiden toimittajien muistoa, jotka ovat menettäneet henkensä työtään tehdessä sekä nousta puolustamaan vapaan median riippumattomuutta omalla äänellään. Sosiaalisen median aikakautena sananvapaus on ihmisoikeutena yhä ajankohtaisempi ja läheisempi kysymys monelle meistä.

Toimittajat ilman rajoja (RSF) laatima vuoden 2021 Maailman lehdistönvapauden indeksi (World Press Freedom Index) osoittaa, että journalismi, tärkein rokote disinformaatiota vastaan, on kokonaan tai osittain estetty 73 prosentissa järjestön arvioimista 180 maasta.