YK-päivä

Kansainvälinen lehdistönvapauden päivä

Kansainvälisenä lehdistönvapauden päivänä arviodaan sananvapauden tilaa maailmassa ja muistetaan sananvapauden vuoksi työssään menehtyneitä journalisteja.

lehdistönvapaus
Kuva: Rauli Virtanen.

World Press Freedom Day

3. toukokuuta 1991 Namibian Windhoekissa hyväksyttiin niin sanottu Windhoekin julistus. Julistus puolusti itsenäistä ja moniarvoista lehdistöä, jonka arvo todettiin merkittäväksi Afrikan levottoman 1980-luvun jälkimainingeissa ja juuri kylmän sodan päättymisen jälkeen. Kaksi vuotta myöhemmin tuo samainen päivä, 3. toukokuuta, julistettiin Unescon aloitteesta myös YK:n yleiskokouksessa lehdistönvapautta kunnioittavaksi teemapäiväksi.


Koronapandemia on kaventanut merkittävästi sanan- ja lehdistönvapauden tilaa maailmassa. Ilmiöön liittyy vahvasti eriarvoisuuden lisääntyminen ja alueelliset levottomuudet, joiden raportoimisesta toimittajat ovat joutuneet ankaran mediasensuurin, totalitaarisen lainsäädännön ja jopa väkivallan kohteiksi. (Lähde: World Press Freedom Index 2021)

Vuoden 2021 lehdistönvapauden päivän teema on ”Tiedotus julkisena hyödykkeenä”. Se kehottaa vahvistamaan tiedon vaalimisen merkitystä ja tutkimaan, mitä sisällöntuotannossa, jakelussa ja vastaanottamisessa voidaan tehdä journalismin vahvistamiseksi. YK:n pääsihteeri  António Guterres on kannustanut Kansainvälisen lehdistövapauden päivän tervehdyksessään valtioita lisäämään tukea vapaalle, riippumattomalle ja moniääniselle medialle. Pääsihteeri korostaa luotettavan, totuudenmukaisen ja vapaan tiedon merkitystä taistelukeinona koronapandemian valeuutisointia ja väärän tiedon levittämistä vastaan.

Lehdistönvapauden päivän teema edistää avoimuutta ja vaikutusmahdollisuuksia jättämättä ketään jälkeen. Teema on erittäin merkittävä kaikille maille ympäri maailmaa. Se tunnustaa muuttuvan viestintäjärjestelmän, joka vaikuttaa terveyteemme, ihmisoikeuksiimme, demokratian tilaan ja kestävään kehitykseen.

Tänä päivänä on erinomainen tilaisuus arvioida kansainvälistä lehdistönvapautta ja kunnioittaa niiden journalistien muistoa, jotka ovat menettäneet henkensä työtään tehdessä sekä nousta puolustamaan mediaa hyökkäyksiltä sen itsenäisyyttä vastaan omalla äänellään. Sosiaalisen median aikakautena sananvapaus on ihmisoikeutena yhä ajankohtaisempi ja läheisempi kysymys monelle meistä.

YK:n yleiskokouksen julistus, A/DEC/48/432 (UN Yearbook 1993)

Windhoekin julistus, Unescon yleiskokous 3.5.1991

Teemapäivän kotisivu