YK-päivä

Kansainvälinen lapsityön vastainen päivä

Lapsityötä Kolumbiassa
Kuva: Rauli Virtanen.

World Day Against Child Labour

YK ja Kansainvälinen työjärjestö ILO ovat tehneet periksiantamatonta työtä lapsityövoiman poistamiseksi perustamisestaan lähtien - työjärjestö perustettiin jo 1910-luvulla, vuosia ennen YK:ta, päätarkoituksenaan kitkeä lapsityövoiman käyttöä. Vaikka vuosikymmenien aikana ollaan saavutettu merkittäviä parannuksia ovat tilastot silti karua luettavaa. Arviolta 160 miljoonaa lasta tekee edelleen työtä, eikä voi kokea ansaitsemaansa lapsuutta. Noin puolet heistä joutuu työskentelemään pakotettuina tai vaarallisissa työympäristöissä - pahimmillaan prostituutiossa tai aseellisten konfliktien armoilla. Maailmassa 79 miljoonaa lasta tekee tekee vaarallista työtä.

Kesäkuun 12. päivä nostaa esiin tämän aiheen. Lapsityövoiman käyttö juontaa juurensa köyhyydestä, sääntelyä pakoilevista elinkeinoista, koulutusmahdollisuuksien puuttumisesta ja yleisistä ihmisoikeusrikkomuksista. Lapset tekevät sekä palkallista että palkatonta työtä. Erityisen paljon lapsityövoimaa käytetään maataloudessa. Myös palvelualoilla ja teollisuudessa ja kaivosalalla käytetään lapsityötä. Lapsityövoiman käyttö on edelleen arkipäivää, mutta sen kitkemiseksi tehdään lujasti töitä. Lapsityön määrää onnistuttiin vähentämään vuodesta 2000 alkaen 94 miljoonalla. Viime vuosina kehtiys on muuttunut ja tuoreimpien tietojen mukaan lapsityön määrä on kääntynyt jälleen kasvuun ensimmäistä kertaa kahteen vuosikymmenneen. Koronapandemia on tuonut merkittävän lisähaasteen. Pandemian seurauksena lapsityön määrän arvioidaan nousevan yhdeksällä miljoolla. YK:n kestävän kehityksen tavoitteena (alatavoite 8.7) on lapsityön poistaminen kaikissa muodoissaan vuoteen 2025 mennessä.

Uusin ILO:n ja UNICEF:in raportti lapsityön määrästä

Teemapäivän kotisivu

Tuija Rantalaisen ja Eija Ahvon musiikkivideo Lankkipoika Amaru.