YK-päivä

Kansainvälinen koulutuksen päivä

Kolme tyttöä istuu ja lukee oppikirjaa telttakoulussa Afganistanissa
Tyttöjä koulussa Afganistanissa. Kuva: Rauli Virtanen, 2004

International Day of Education
 

Koulutus on ihmisoikeus

Oikeus koulutukseen ja itsensä kehittämiseen on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka on kirjattu ihmisoikeussopimuksiin ja ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen (26. artikla).  Valtioiden tulee tarjota maksutonta perusasteen opetusta  kaikille lapsille sekä varmistaa jatko-opintojen mahdollisuus jokaiselle sitä haluavalle.  Velvoitteet on kirjattu myös vuonna 1989 hyväksyttyyn lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimukseen.

Koulutus on kestävän kehityksen avain

Hyväksyessään Agenda 2030 -ohjelman syyskuussa 2015 kansainvälinen yhteisö tunnusti, että koulutus on avain kaikkien 17 tavoitteen saavuttamiselle. Kestävän kehityksen tavoitteen 4 päämääränä on erityisesti "varmistaa osallistava ja tasapuolinen laadukas koulutus ja edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia kaikille" vuoteen 2030 mennessä.

Haasteet yleismaailmallisen koulutuksen saavuttamiseksi

Koulutus tarjoaa pääsyn pois köyhyydestä ja avaa mahdollisuuksia tulevaisuuteen. Silti yli 250 miljoonalla lapsella ja nuorella ei ole mahdollisuutta päästä kouluun tai suorittaa sitä loppuun. Yli 600 miljoonaa lasta ja nuorta ei osaa lukea tai omaa perustaitoja matematiikassa. Korona-pandemian seurauksena etenkin tyttöjen koulunkäyntimahdollisuudet on heikentyneet entisestään.

Ilman jokaiselle mahdollista, saavutettavaa ja laadukasta koulutusta sekä elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia maailma menettää mahdollisuuden  saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet ja vaarantaa mahdollisuudet köyhyyden kierteen katkaisemiseen. 

Teemapäivän kotisivu (englanniksi).