YK-päivä

Kansainvälinen ikäihmisten päivä

Neljä vanhempaa naista Kiinassa
Kuva: Rauli Virtanen.

International Day of Older Persons

Väestörakenteet ovat muuttuneet lähivuosikymmeninä merkittävästi ja muutokset tulevat olemaan yhä merkittävämpiä 2000-luvun edetessä. Lähes 700 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti on yli 60-vuotiasta ja vuoteen 2050 mennessä heitä on kaksi miljardia, eli yli 20 prosenttia koko maailman väestöstä.

Tämä ikäjakauman muutos johtaa vääjämättä rakenteellisiin ja poliittisiin haasteisiin, jotta niin ikäihmisten tarpeisiin kuin osallistamiseenkin yhteiskunnissamme voidaan taata tulevaisuudessa. Prosessin ytimessä on ihmisoikeuksien toteutuminen ja tätä varten ikäihmisille on taattava kaikki niiden perustarpeiden toteutuminen joita nuoremmatkin vaativat - ikäihmisillä tulee olla saatavillaan terveellistä ravintoa, suojaa, toimiva vesi ja sanitaatiohuolto, koulutusmahdollisuuksia ja pääsy terveydenhuollon palveluihin. Näiden vaatimusten toteuttamisille keskittyy myös YK:n asettama kansainvälinen ikäihmisten päivä.

YK:n yleiskokouksen julistus, 14.12.1990, A/RES/45/106

Teemapäivän kotisivu