YK-päivä

Kansainvälinen ikäihmisten päivä

Neljä vanhempaa naista Kiinassa
Kuva: Rauli Virtanen.

International Day of Older Persons

Maailman väestö vanhenee tulevina vuosikymmeninä kiihtyvällä vauhdilla. Vuoteen 2050 mennessä maailmassa on todennäköisesti enemmän 60 vuotta täyttäneitä kuin on lapsia. 

Ihmiset elävät nykyään huomattavasti pidempään kuin aiemmin, he ovat myös terveempiä ja säilyttävät aktiivisuutensa ja toimintakykynsä kauemmin. Tästä huolimatta monet ikäihmiset kohtaavat haasteita ja ikääntymisen myötä perusoikeuksiensa loukkaamista. Pääsy palveluiden, kuten terveydenhuollon ja sosiaaliturvan pariin ei ole globaalilla tasolla juurikaan lisääntynyt. Myös osallistumisoikeudet ja taloudellinen asema usein heikkenevät iän karttuessa. 

Väestön ikääntyminen tuo mukanaan uudenlaisia tarpeita, joihin yhteiskuntien tulee varautua. Palvelurakenteita, asumisen ja liikkumisen ratkaisuja sekä osallisuuden mahdollisuuksia on uudistettava. Ikääntyminen ei saa vaarantaa perusoikeuksien toteutumista eikä johtaa yhteiskunnan ulkopuolelle jäämiseen. 

Ikääntyneet tulee ottaa mukaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseen aktiivisina yhteiskunnan jäseninä, ryhmänä, jossa jokaisella on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet osallistua sosiaaliseen, taloudelliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen elämään, ilman minkäänlaista syrjintää. 

Teemapäivän kotisivu

Lue lisää: ikääntyminen ja ihmisoikeudet (OHCHR)