YK-päivä

Kansainvälinen hyväntekeväisyyden päivä

UNHCR pakolaisia
Etelä-Sudanin sotaa paenneita pakolaisia Pohjois- Ugandassa, YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n suojissa. Kuva: Rauli Virtanen.

International Day of Charity

Hyväntekeväisyys tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia tehdä hyvää ja olla apuna ja osana kanssaihmisten elämää. Hyväntekeväisyystoiminnalla luodaan pohjaa myös eri yhteisöjen vuoropuhelulle ja saavutetaan yhteyksiä kansainvälisesti.

Hyväntekeväisyystyöllä on huomattava merkitys paitsi arjen toimintojen sujuvoittajana myös humanitaaristen kriisien ja katastrofien seurausten sekä inhimillisen hädän poistamisessa. Hyväntekeväisyystoiminnan keinoin voidaan tukea ja tarjota terveydenhoitoa, koulutusta, asuntoja, sekä suojaa ja turvaa tarvitseville. 

YK:n yleiskokous on nimitti vuonna 2012 syyskuun viidennen päivän kansainväliseksi hyväntekeväisyyden päiväksi. Päiväksi valikoitui Äiti Teresan kuolinpäivä. Äiti Teresa omisti elämänsä köyhimpien auttamiselle ja pyyteettömälle hyväntekeväisyydelle. Hän sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1979 tekemästään työstä köyhyyden poistamiseksi ja rauhan edistämiseksi.

Teemapäivän kotisivut

YK:n yleiskokouksen julistus, 17.12.2012, A/RES/67/105